Itadaki Street: Gorgeous King
いただきストリート ゴージャスキング

1998.09.23 Enix


SCENARIO & GAME DESIGN
YUJI HORII
FUMINORI ISHIKAWA

CHARACTER DESIGN
SEISUKE OHKAWA

DEVELOPMENT TEAM
TOMCAT SYSTEM

PROGRAM
KAZUNARI MIMURA
TOSHIMI MAKINO
JUN USHIZAWA
TAKU YOSHIDA

PLANNING
TOSHIYUKI UEHARA

GRAPHIC DESIGN
MASATO NAGASHIMA
DAISUKE SUGIMOTO
NAOTOSHI SHIKE
KAZUMI NISHINO
TAKASHI SHISHIKURA
YOKO FURUKAWA
KEN IKUJI
TAKASHI YASUNO

TADANORI NISHIYAMA (ALGO-NICUS)
SACHIKO FUJII (ALGO-NICUS)
KEIKO FURUYAMA (ALGO-NICUS)
MINORU OKA (ALGO-NICUS)

CHIEKI KON-NO (ASTROLL)
AKANE HIOH (ASTROLL)
KEN-ICHI YANAGIHARA (ASTROLL)

JUNICHI MIZUTARI (ASTROLL)
NAOTO NIIDA (ASTROLL)

HISAHARU TAKAHASHI (GOUKAIDO)
YOSHIHIRO TAKAHASHI (GOUKAIDO)
DAISUKE TSUSHIMA (GOUKAIDO)
TOMOHIRO ASAI (GOUKAIDO)
ATSUSHI OKIYAMA (GOUKAIDO)
ANZ NANAO (GOUKAIDO)

OPENING MOVIE
SHADOW ENTERTAINMENT
HARUHISA SHINZAKI
TAKASHI IIJIMA

OPENING THEME
YOH TSUJI

SOUND DESIGN
BEAT MANIAC
TAKANE OHKUBO

SOUND ASSISTANT
TETSUYA OKAMOTO

SCENARIO SUPPORT
KAZUNORI ORIO

SPECIAL THANKS
ASCII CORPORATION
TAKESHI KANEDA
KAZUHIRO HASHIMOTO


ENIX STAFF

TECHNICAL SUPPORT
TERUHIKO HANAWA
KENJIRO KANO
NORIKO NAKANOME

TEST PLAYER
(ITADAKI STREET)
TAKESHI TANAKA
EMI NARIKIYO
KOJI NUMATA
ATSUSHI SATO
FUMIKA YAMAGATA
YASUHITO SUZUKI
TOMOE SUZUKI
KEI ISHIKAWA
KENICHI YAMAMOTO

(SUGOROKU TOWN)
AKI TAKAHASHI
TETSUYA ISEYA
MITSUO NAKAYAMA
BIN KANAZAWA
MAKOTO MORIMOTO

ADVERTISING STAFF
TAKASHI OTSUKA
HIDEKI YAMAMOTO
MUNEHIRO OHSAWA
RUMI YOSHIKAWA

SALES STAFF
HAJIME KANIE
KOUJI TAGUCHI
MASAHARU KATSURAGI
TOMOYOSHI OSAKI
KOUJI TAKADA
YUKEN FURO
TOSHIHIDE NOMURA
TSUTOMU YAMADA
JUN TODA
SAORI HABARA

ARTWORK DESIGN
NAOKI OHISHI

ASSISTANT PRODUCER
HIROKA SHIBAHARA

PRODUCER
HITOSHI SUINOU

EXECUTIVE PRODUCER
YUKINOBU CHIDA
KEIJI HONDA

PUBLISHER
YASUHIRO FUKUSHIMA

© アーマープロジェクト/大川清介/トムキャットシステム/エニックス 1998
® アスキー


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Enix / Armor Project / Seisuke Ohkawa / Tomcat System / ASCII