J.League Jikkyou Winning Eleven 2000
Jリーグ実況ウイニングイレブン2000

2000.06.29 Konami


J. LEAGUE
Jikkyo WINNING ELEVEN 2000
STAFF


Director
SEABASS Takatsuka


Programmer
SEABASS Takatsuka
Eiji Suzuki
Fang Su
Onodera C. Takahiro
Tomoaki Miyagawa
Daisuke Sase
Hideto Tamura, The NINJA
Ken Goto

Graphic Designer
KTA Libero Nose
Hatsumi FuryoBancho
Akiyoshi Chosokabe
Aiko Ohno
Kaori Hirata
Nayuta Tocashiki
Shin'ichiro Yamazaki
Masaya Sato

Package & Logotype Design
SHUN Yoshinari

Openning Movie Editing
Ken Imaizumi

Sound Programmer
Shinji Enomoto

Commentary Scriptwriter
Kosuke Soeda
Hideki Kasai

Music Composer
Atsushi Sato

Sound Effects Creator
Tomoo Sekine

Sound Engineer
Eagle Sawao


Commentator
Jon Kabira

Co-commentator
Kozo Tashima

Additional Saxophone Player
Hitoshi Hiraizumi


Licensing Coordinator
Kazu Tominaga

Products Manager
Masaaki Harada
Tatsuhiko Urushihara
Masahiro Sato

Publisher
Taro Piere Miyake
Hiroaki Kamata
Akiko Ezawa


SPECIAL THANKS to
Horikoshi Shino
Jun'ichiro Asahi
Hikasa Takeo

Kazuhisa Hashimoto


Producer
Shinji Enomoto


Executive Producer
Ishizuki Michihiro


PRODUCED BY
KCET

Konami Computer Entertainment Tokyo
http://www.konami.com/


©2000 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami