Juggernaut: Senritsu no Tobira
ジャガーノート 戦慄の扉

1998.11.19 Tonkinhouse


TONKINHOUSE & WILL
PRESENTS 1998
JUGGERNAUT


Director
MITSUO HASUNUMA

Screenplay
YOSHIAKI KATO
NOBIKO FUJINAGA
HIDEKI SAKAMOTO
HISAO HASUNUMA
TATSUO MASUDA
SOSHU MATIDA

Music
HIDEKI SAKAMOTO

Sound Effect
HIDEKI SAKAMOTO
HIROFUMI TAKAHASHI
  (JOLLS)

3D Graphics
TAKAHITO TATEZAWA
TAKAHIRO ASANO
HIROTAKA NAKAYAMA
RYUJI MARUYAMA
NOBORU MATSUMURA
MITSUHARU FUKAI
TADASHI MIURA
HIROFUMI TAKAHASHI
  (JOLLS)


Special Thanks
HIDEYUKI TERASHIMA
KAZUYUKI MAKISHIMA
NORIHIRO ONODERA
HIROSHI KURIMOTO
RIE YOSHIHARA
TAKUMI TAKAHASHI
TSUTOMU KAWAMOTO
JOLLS INC.


Sales Promotion
TORU IKEUCHI

Management
YASUHARU SHIMIZU
HISAO HASUNUMA

Producer
GO ISHIGAKI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Tonkinhouse / Will