Jumping Flash! 2: Aloha Danshaku Ooyowari no Maki
ジャンピングフラッシュ!2 アロハ男爵大弱りの巻

1996.04.26 Sony Computer Entertainment


STAFF

Produced by
TETSUJI YAMAMOTO

JUNICHIRO UENO
YUKIHITO MORIKAWA

Directed by
KOJI TADA

Main Program
TAKASHI KATANO

3D System Program
HIROSHI YAMAMOTO

Enemy Program
KAZUKI TOYOTA
HIROSHI YAMAMOTO
TAKASHI KATANO

Menu Program
TAKASHI KATANO
AKIHIRO SATO

Game Design
TOSHIMITSU OHDAIRA

SHUJI NOMAGUCHI

Map Design & Graphic
TOSHIMITSU OHDAIRA
YOSHIAKI TORATANI
MASAHITO NAKAMURA
YOSHIHIRO SAWADA

Graphic Design
TOSHIMITSU OHDAIRA
YOSHIAKI TORATANI
MASAHITO NAKAMURA
YOSHIHIRO SAWADA
HIROYUKI SAEGUSA

World Image
KAZUMA SHIRASAKI

Art Direction
KAZUMA SHIRASAKI

Character Design
KAZUMA SHIRASAKI
YOSHIAKI TORATANI

Story
SHUJI NOMAGUCHI
KAZUYA SAKAMOTO

CG Movie Direction
KAZUMA SHIRASAKI

CG Movie Artists
KITUNE AKIMOTO
SHUZO SAITO

SHIGENORI MIYAMOTO

Technical Supervisor
SHIGENORI MIYAMOTO

CG Line Producer
KAZUYA SAKAMOTO

Supervisor
TAKAHIRO MATSUSHIMA

Title Design
WATARU KUKIYAMA

Manual Design
FIOS CO.,LTD.

Music Producer
TOSHIHIRO CHO
TAKAFUMI FUJISAWA

Music
TAKEO MIRATSU

Synthesizer Programming
TETSUO ISHIKAWA

Engineer
YOSHIFUMI IIO

MASAHIRO MATSUDA

Sound & Effect
KEIICHI NISHIMOTO

BaronAloha's Voice
KEIICHI SONOBE

Capitão Suzuki's Voice
DAIKI NAKAMURA

MuuMuu's Voice
KEIICHI SONOBE
DAIKI NAKAMURA

Kumagoro's Voice
KEIICHI SONOBE
DAIKI NAKAMURA
YUKIKO HAYASHI

Storyteller
BAKIN TAKARAI

Game Development
EXACT INC.

MuuMuu CO.,LTD.

Special Thanks to
YUSUKE WATANABE
HITOMI AMAKAWA
MASAYOSHI TANAKA

81 PRODUCE
SONY PCL INC.
SONY MUSIC COMMUNICATIONS INC.

SCE JF2 Debug Team
KAZUNARI MIKAWA
MASARU SUZUKI
MIKI SATOU
EITARO NAGANO
YURIE YAMAMOTO
KAZUTOSHI NISHIO
RAIKA IZUMI
TOMOMASA FUSE
SAYUKI KOIKE
TOMOKAZU MURASE
SHIMO KEI
KENTAROU MOTOMURA
YUJI WATANABE

Promotion
MASATSUKA SAEKI
HIROSHI MATSUDA
YUKIKO HAYASHI

Co-Producer
TOSHIYUKI MIYATA
YUKIO NAGASAKI

Executive Producer
AKIRA SATO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Sony Computer Entertainment