Kagero ~Kokumeikan Shinshou~
影牢 ~刻命館 真章~

1998.07.23 Tecmo


In-game end credits:

KAGERO STAFF

MAIN PLANNER
Shibata Makoto

SCENARIO WRITER
Suganuma Masao

EVENT EDITOR
Takamiya Koji
Yamaguchi Hidehisa
Nishimura Terutaka
Nagai Nobuki
Kameya Nobuharu
Tange Toshiharu
Seino Kojiro
Shiiba Tadashi
Kanbayashi Mikiyasu
Nagasaki Manabu

SCREEN DESIGNER
M.Tsuboko

CG DATA MANAGER
M.J.Toyoda

MAIN PROGRAMMER
Kikuchi Keisuke

BATTLE SYSTEM PROGRAMMER
Takasaki Toshiyuki

EVENT PROGRAMMER
MASATAKA

MOTION PROGRAMMER
Kimura Yoshihiro

SOUND PROGRAMMER
Nagaura Masaaki

STAGE PROGRAMMER
Wariya Shiro

TRAP GRAPHICS

MODELLING
Nakamura Tamotsu
Uehara Yasushi
Horiuchi Kazuyoshi

TEXTURE DESIGNER
Omine Takeshi
Horiuchi Kazuyoshi
Shinzato Ryoto

CHARACTER GRAPHICS

MODELLING
M.Ikarashi
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI
Hayashi Hideki

TEXTURE DESIGNER
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI
Kanaoka Takehiko
Hirose Yoichi
Komatsu Makoto
Matsumura Yasuhiko
Sasaya Naofumi
Ota Daisuke

STAGE GRAPHICS

MODELLING
Komatsu Atsushi
RIE IIJIMA

TEXTURE DESIGNER
SAKURADA
Komatsu Atsushi
RIE IIJIMA
HOSOYA YUKIO
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI

CHARACTER MOTION

DESIGNER
Osamu Honma
Katsuyuki Shimizu
Y.Yoshizawa

SPECIAL THANKS
Itagaki Tomonobu
Isomine Makoto
Matsui Hiroaki
Sasaki Chitose
Mishima Toru
Kondo Jitsuo
Sato Masanori
Izumi Akira
Saitoh Hideki
Naruse Yuki
Morimoto Manabu
Ishizuka Shigefumi
Ikeda Ryuji
Koshikawa Masaki

SOUND COMPOSER
MIYASHIRO SUGITO
M.Udagawa
Toyoda Ayako

SOFTWARE MANUAL
Sugiyama Kiyotaka

ARTWORK
Nishimura Junichi
Horiuchi Kazuyoshi

Test Play
Fujiwara Seiji
Yokota Tsunehiro

PUBLICITY
Teruaki Ichikawa
Juntaro Kono

DIRECTOR
Omori Takeshi

PRODUCER
Hayakawa Takayoshi

EXECUTIVE PRODUCER
MAX NAKA

...and thanks to YOU


Credits from manual:

MAIN PLANNER
Shibata Makoto

SCENARIO WRITER
Suganuma Masao

MAP DESIGNER
M.Tsuboko

CG DATA MANAGER
M.J.Toyoda

MAIN PROGRAMER
Kikuchi Keisuke

BATTLE SYSTEM PROGRAMER
Takasaki Toshiyuki

EVENT PROGRAMER
MASATAKA

MOTION PROGRAMER
Kimura Yoshihiro

SOUND PROGRAMER
Nagaura Masaaki

STAGE PROGRAMER
Wariya Shiro


TRAP DESIGN

DIRECTOR
Shibata Makoto

MODELLING
Nakamura Tamotsu
Uehara Yasushi
Horiuchi Kazuyoshi

TEXTURE DESIGNER
Omine Takeshi
Horiuchi Kazuyoshi
Shinzato Ryoto


CHARACTER DESIGN

DIRECTOR
Shibata Makoto

DESIGNER
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI

MODELLING
M.Ikarashi
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI
Hayashi Hideki

TEXTURE DESIGNER
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI
Kanaoka Takehiko
Hirose Yoichi
Komatsu Makoto
Matsumura Yasuhiko
Sasaya Naofumi
Ota Daisuke


STAGE DESIGN

DIRECTOR
Omori Takeshi

MODELLING
Komatsu Atsushi
RIE IIJIMA

TEXTURE DESIGNER
SAKURADA
Komatsu Atsushi
RIE IIJIMA
HOSOYA YUKIO
Hirohisa Kaneko
WATANABE HIROKI


MOTION DESIGN

DIRECTOR
M.Ikarashi

DESIGNER
Osamu Honma
Katsuyuki Shimizu
Yoshizawa Yoshikatu


SPECIAL THANKS
TEAM NINJA
Itagaki Tomonobu
Isomine Makoto
Matsui Hiroaki
Sasaki Chitose
Mishima Toru
Kondo Jitsuo
Sato Masanori
Izumi Akira
Saitoh Hideki
Naruse Yuki
Morimoto Manabu
Ishizuka Shigefumi
Ikeda Ryuji
Koshikawa Masaki

EVENT DATA WORK
Takamiya Koji
Yamaguchi Hidehisa
Tange Toshiharu
Seino Kojiro

SOUND COMPOSER
MIYASHIRO SUGITO
M.Udagawa
Toyoda Ayako

MANUAL
Sugiyama Kiyotaka

ART WORK
Nishimura Junichi
Horiuchi Kazuyoshi

PUBLICITY
Teruaki Ichikawa
Juntaro Kono

DIRECTOR
Omori Takeshi

PRODUCER
Hayakawa Takayoshi

EXECUTIVE PRODUCER
MAX NAKA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Tecmo