Kero Kero King
ケロケロキング

2000.11.02 Media Factory


Visual Design
Game Design
CG Movie & Music

Yosuke Kihara


Director

Takehito Sakamoto
(SOHJUTSU-HONPO)


Planning

Takahiro Okada
Goro Motohashi


Program

Isamu Kikuchi
Yoshitaka Suzuki
Naoya Kawakami
Michiharu Nishihashi


PocketStation Program

BRAIN DOCK


Graphics

Tomoaki Nakamura
Kousuke Ohkura
Hitoshi Sakono
Koji Sakurai


Course Modeling

Hirotomi Kayasawa
Hirobumi Yokota
Takashi Onodera
Reika Ishii


CG Movie

Kenshi Oka
Masataka Hiroki


Sound

TARGET LABORATORY
Yusuke Takahama
Kenji Kanemitsu
Hitoshi Yakuwa


Promotion

Osamu Ando


Product Design

Sayumi Iwata
Sayaka Mitake


Logo

Rana design associates


Voice

Chiharu Yamada
Akio Otsuka
Chie Koujiro
Kenji Nomura
Masuo Amada
Mika Kanai
Mitsuaki Madono
Naoki Tatsuta
Satomi Koorogi
Shin Aomori
Toshiharu Sakurai


Debug & Tuning

SARUGAKUCHO
Toru Hashimoto
Noboru Matsumoto
Miyuki Sato
Jun
Naoya
Takeshi
Makoto
Masakazu
Kazushi
Junya
Hideto
Mari

Katsuichi
Yusuke
Aki
Toshihisa
Atsuhiro
Midori
Tsuyoshi
Hiroshi
Kenichi


Special Thanks

Hiroaki Imai
Masakazu Aoki
Hisakazu Hirabayashi
Hikoshi Hashimoto
Silicon Hollywood
Toshiki Nunokawa


Management

Marigul Management


Project Manager

Seiko Kawahara
Makoto Kedwin


Producer

Kohei Takeshige


Executive Producer

Tetsu Kayama


Planned by

kerokeroking


Developed by

AMEDIO
amusement-media organization


Published by

MEDIA FACTORY, INC.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Media Factory / KeroKeroKing