Kid Klown in Crazy Chase 2: Love Love Honey Soudatsusen
キッドクラウンのクレイジーチェイス2 L♥VE L♥VE ハニー争奪戦

1996.12.06 Kemco


(((((PROGRAM STAFF)))))

KOUICHI SHINDO
KIKUO KANEYUKI
YASUAKI MATSUNO


(((((GRAPHIC STAFF)))))

HIROSHI BUNNO
KATSUHIKO KITAHARA
HIDEKAZU KASHIWABARA


(((((SOUND STAFF)))))

OSAMU TANI
AKIRA MAEDA
EMI MAWATARI

・・・・・CAST・・・・・

KUSA1 ... NAOMI NODAKA
KUSA2 ... OSAMU TANI
SPECIAL GUEST ... YUKI SHINJO

・・・・・COMPOSER・・・・・

YOKO FURUTA
YUMIKO ORISHIGE
CHIGUSA HIROSHIGE

・・・・・ARRANGER・・・・・

YUMIKO ORISHIGE
CHIGUSA HIROSHIGE
MASAHIRO ODAHARA
HIROAKI MAETO

・・・・・RECORDING AND MIXED・・・・・

SHINICHI FURUTA

・・・・・DIRECTOR・・・・・

SHINICHI FURUTA


(((((ANIMATION STAFF)))))

・・・・・CAST・・・・・

KID ... MINAMI TAKAYAMA
JOE ... URARA TAKANO
HONEY ... YUKO MIZUTANI
KING ... CHAFURIN

・・・・・WRITTER・・・・・

KENJI TERADA

・・・・・DIRECTOR・・・・・

KAZUYA MURATA

・・・・・ANIMATOR・・・・・

YURIKO CHIBA
MINORU SENBOKU

・・・・・INBETWEEN・・・・・

FUJIKA ENOMOTO

・・・・・PRODUCTION DESIGN・・・・・

KAZUHIRO KINOSITA

・・・・・BACKGROUND DRAW・・・・・

STUDIO JACK

・・・・・ANIMATION SHOOT・・・・・

STUDIO COSMOS

・・・・・EDIT・・・・・

JAY FILM

・・・・・SOUND COMPOSE・・・・・

MASAFUMI MIMA

・・・・・PRODUCTION MANAGER・・・・・

SHOJI OHTA

・・・・・PRODUCER・・・・・

SYUKICHI KANDA
PRODUCED BY O.L.M.


(((((SPECIAL THANKS)))))

YASUSHI HIRASHITA
SEIJIROU OKUHARA Jr.
MITSUO SHINJO
SHINZOU MIZUNO
NAOYUKI TAKAHASHI
YOUICHI HAMADA
HIROYUKI MASUNO
TOMOHARU AIHARA
HIDEAKI TAKAHASHI
AKI YOSHINO
HIROE HASHIMURA


(((((KIDKLOWN IN CRAZY CHASE 2)))))

・・・・・ORIGINAL CHARACTER DESIGN・・・・・

AKIRA SASAKI
(TONG KING SHOW)


・・・・・DIRECTOR・・・・・

KENJI TERADA


PRESENTED BY KEMCO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Kemco / Tong King Show