Kileak, The Blood 2: Reason in Madness
キリーク・ザ・ブラッド 2 Reason in Madness

1995.12.29 Sony Music Entertainment (Japan)


KILEAK, THE BLOOD 2
Reason in Madness


Produced by GENKI
Tomoharu Kimura
Manami Kuroda
Wataru Shuri
Nobuyuki Suzuki

Total Art Direction
Kow Yokoyama

Music & Sound Effect
Kimitaka Matsumae

A&R Direction & Co-Produce
Akira Sudo

Creative Direction
Nakaji Kimura

Executive Producer
Shigeo Maruyama
Terry Tsutsumi

Scenario & Story
Manami Kuroda

Game Design & Direction
Tomoharu Kimura

Main Program
Wataru Shuri

Programming
Norihisa Ichisato

Assistant Programming
Tomokatsu Okamoto

Program Support
Kenji Shimizu

Main CG Designer
Nobuyuki Suzuki

CG Designer
Syouji Sakata

CG Design Assist
Manabu Tamura
Ichiro Kojima

CG Supervisor
Hiroshi Hamagaki

Visual Effect, RT Part Modeling & Designer
Tsunemi Akiyama

Dungeon Designer
Kentaro Noguchi

2D Graphics
Akiko Kajiura

Map & Game Edit
Toshiaki Kubota

Data Conversion
Takao Ohuchi

Cast
MASAO ... Toru Okawa
LAYRA ... Atsuko Tanaka
JIM ... Koichi Kitamura
BIFROSS ... Tamio Oki
CARLOS ... Rokuro Naya
Doctor ... Yasuo Iwata
SANDERS ... Naoki Bando

Handy Muse Voice ... Yoko Somi
GENE ... Ikuko Tani
Research Worker ... Mitsuaki Madono
Computer Voice ... Yasuyuki Kase

Narration ... Akio Otsuka

KILEAK ... Goro Naya

Narration Coordinator
Mitsue Ono (EZAKI PRODUCTION)

Narration Director
Masamichi Sugawara (SLAP SHOT Co.,Ltd.)

International Marketing
Shigeaki Yoshikawa

Promotion & Marketing
Nobuhisa Tanaka
Yasuo Oi

Art Direction
Tadashi Shimada (Banana Studio)

Manual Editing
Yuki Kasukawa (HEAD ROOM)

DTP
Takafumi Maeda (Cracker Design)

Special Thanks to:
Gordon Hutchison
Kazuhiro Ami (SCEI)
Shinichi Okamoto (SCEI)
Teiji Yutaka (SCEI)
Naoki Kojima
Daikichi Watanabe
Tetsuya Igarashi
Yorihisa Kageyama


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Sony Music Entertainment (Japan) / Genki