The King of Fighters '95
ザ・キング・オブ・ファイターズ'95

1996.06.28 SNK


K.O.F 95
NEO GEO VERSION
STAFF

EXECUTIVE-PRODUCER
E・KAWASAKI

PRODUCER
T・NISHIYAMA

CHIEF DIRECTOR
M・KUWASASHI

SUB DIRECTOR
TOYOCHAN
HARUO TOMITA
NAMAAN・HIROTO

SYSTEM DIRECTOR
TOYOCHAN

SYSTEM EDITOR
K・MAC・NAGASHIMA

FRONT DESIGNER
T・SHINKAI
RU!MURAKEMI
C. YAMASAKI
GORO. HAMADA
AKIHIKO NASU
Y・HIRAKI
HA GI HA RA
H・OTANI
M・ASAKURA
YOSHIKO OGATA!
JACKY SATO
TOBA
HAYAMIPONBASHI
MIHO UEMATSU
AKIKO YUKAWA
SHINSUKE
KALKIN. MIZUNO
K. ISOMURA
HIROTO KITTAKA
KOHRIN
・・・・・・・・

MEGURONOMIKAN
RED HAWK

BACK DESIGNER
JETTA
HAYASHI K-34
TSUGUMI
SAHORI-E24
ERI KOUJITANI
KUSUNOKI-084
SOUZI TAKAMORI

PROGRAM
SHINCHAN-R32
S・FUJINUKI
CYBER・KONDO

SOUND-MUSIC
PAPAYA
TATE-NORIO
BROTHER-HIGE
PEARL SIBAKITI
ACKEY

SOUND-EFFECT
YAMAPY-1
MACKY
MITSUO
SHA-V
KYO-CHAN

VOICE
A・SOGI
A・MAETSUKA
E・TSUDA
E・YANO
H・IKOMA
K・HORIE
K・INAGE
K・NAMASE
K・NANBA
K・YASUI
M・NAGASAKI
M・NONAKA
M・USUI
S・HASHIMOTO
N・HIYAMA
T・ARAI
T・NISHIMURA
Y・SHIMA

SPECIAL THANKS TO
Y・TOZONO

T・HOSOKAWA
TAKAYUKI INOUE
YOKOYAMA
A・TAHARA
SHIRAISHI
M・KANAMARU
44OKA

R AND D CENTER
DANGEROUS BOMB
S・ISIMATU
NAKAGAWA YOCHI

TEAM GALAPAGOS

MANORU
SHIO SHIO SHIO
BRUCE TEE
PONTA

SEZAKI
MIC-SENEBY
ROLLY YAMAMOTO
ZENNOSUKE
R. NARIAI
TOHRU
DAI
FUKU FUKU
TSU '95
LION HEART
Y. ODA
HIDEKI MIYAGAMI
ANNE
Y. GUSHIKEN
GPZ
STG-OYAJI
NAVY-MELON
H. EGUCHI

AND
ALL SNK STAFF


K.O.F'95
プレイステーション バージョン
STAFF

EXECUTIVE-PRODUCER
AKIO INOUE

DIRECTOR
NENKO

SYSTEM DIRECTOR
MINORU YOSHIDA

PROGRAM
MINORU YOSHIDA
HIROYUKI FUJI
TOSHIO ISHIKAWA
HIROMI'CHU

MASAYUKI FUKUSHIMA
YOSHIAKI HAMADA
TOSHIHIRO MASUMURA
TAKAHIRO TAMARU

TATSUO ARIGA
MASARU MIYASHITA
MASATO YOSHIDA

GRAPHIC
NENKO
TOMONORI NAGAKUBO
K・NAKAMURA
DAIKICHI
KOUZABURO URAHAMA

SOUND
YASUAKI FUJITA

SPECIAL THANKS
MASATO HAYASHI
TAKASHI KINOSHITA
MIOMIO
HISAO NISIMURA
MICHIO SATO
SHOSAKU TABIRA
TADASHI YAMANAKA

GOUSHOU
RUMI INABA
HIDESI ITOU
KEISUKE ITO
NAOKI KUNIMOTO
HIROKI MORI
TOSHIKAZU TOZAWA

AKIRA FUJITA
KOHJI J FUKUBAYASHI
MIYOKO ISOZAKI
NORIO KASAHARA
MISUMI MAKINO
K・NAKAYAMA
YOU OYAMA


PRODUCED BY
SNK


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 SNK