King's Field
キングス・フィールド

1994.12.16 From Software


STAFF
NAOTOSHI ZIN
NORIAKI YOSHIKAWA
TOSHIO SHIMADA
NOBUO TAKEMASA
TOSHIYA KIMURA
MIYUKI WAKE
SHINICHI KOMAI
YASUYOSHI KARASAWA
MASASHI MORIYA
JUNJI IZAKI
YUKO TAKAHASHI
TOSHIKI HIROTA
HIROYUKI ARAI
SHINICHIRO NISHIDA
TAKU ICHINOSE
MITSUHIRO OKAMURA
SAKUMI WATANABE
EIICHI HASEGAWA


MUSIC COMPOSER
KOJI ENDO
KAORU KONO

SOUND EFFECT PROGRAMMER
YASUSHI KAWAKAMI


© From Software ,inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1994 From Software