King's Field II
キングスフィールドII

1995.07.21 From Software


Staff

Naotoshi Zin
Toshio Shimada
Toshiya Kimura
Shinichi Komai
Junji Izaki
Toshiki Hirota
Taku Ichinose
Sakumi Watanabe
Minori Kaneko
Shun Mistuo

Noriaki Yoshikawa
Nobuo Takemasa
Miyuki Wake
Masashi Moriya
Yuko Takahashi
Shinichiro Nishida
Mitsuhiro Okamura
Minako Goto
Mashiro Kijita

Program
Eiichi Hasegawa

Character
Model & Action
Yasuyoshi Karasawa

Map Design
Hiroyuki Arai

Music Compose
&
Sound Effect
SOUND KID'S Corp.

FIN

©1995 From Software, Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 From Software