King's Field III
キングスフィールドIII

1996.06.21 From Software


Executive Producer
Naotoshi Zin

Main Programmer
Hiroyuki Arai

Programmer
Toshio Shimada
Akinori Kaneko

CG Animation Supervisor
Yasuyoshi Karasawa

CG Animation Designer
Mitsuhiro Okamura
Miho Ohno
Takeshi Iwata
Mitsuo Tosaka

MAP Organizer
Junji Izaki
Miyuki Wake

Character Designer
Sakumi Watanabe
Noritatsu Imai

Texture Coordinator
Masahiro Kajita

Scenario Writer
Toshiya Kimura
Shinichiro Nishida

Staff
Noriaki Yoshikawa
Shinichi Komai
Yuko Takahashi
Taku Ichinose
Masaaki Sakamoto
Tatsuya Kawate

Nobuo Takemasa
Masashi Moriya
Toshiki Hirota
Minako Gotoh
Noriko Ozaki


Music & Sound Effects
SOUND KID'S Corp.

Kohji Endoh
Kaoru Kohno
Takashi Aoki
Yasushi Kawakami
Yasunobu Suzuki

OTONAI Corp.


Opening & Ending CG Animation
IDEA FACTORY CO.,LTD.

Jacket & Booklet
Sony Music Communications,Inc


And You...


The END

Copyright 1996 From Software,Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 From Software