Kokumeikan
刻命館

1996.07.26 Tecmo


In-game end credits:

S T A F F

Director
Takeshi Ohmori

Planner
Hiroyuki Goto
Motohiro Shiga
Makoto Shibata

Story Assistant
Masao Suganuma

Chief Programer
Keisuke Kikuchi

Programer
Naoki Hayashi
Hiroki Nakajima
MASATAKA
Yuji Shimada
Shinichiro Yamamoto

Program Assistant
Hiroaki Ozawa

Modeller
Masaya Ikarashi
Yuichi Nagumo

Modelling Assistant
Nobuyuki Suzuki
Yusuke Iida

Animator
Satoru Miyaki
Chitose Sasaki

Texture Design
Kazuyoshi Horiuchi
Yuichi Nagumo
Makoto Komatsu
Junichi Nishimura
Youichi Hirose
Ryuji Nouguchi

Texture Design Assistant
Yoshiki Horiuchi
Toshiaki Ihara

Sound Composer
Takashi Kanai
Shigekiyo Okuda
Takuya Hanaoka
CHOBIN
Hideyuki Suzuki
Yutaka Fujishima

Data Work
Hidehisa Yamaguchi
Nobuharu Kameya
Junichi Sakuraba
Tomoyuki Tokuda

Art Work
Kenji Harada
Takashi Miyamae
Kiyotaka Tamiya
Emiko Uchida

Manual Design
Nozomi Yamada

Character Voice
Keiko Sugimoto
Hiroyuki Goto
Makoto Shibata

Bug Checker
Tomoo Hiraoka
Satoshi Shimo
Yuki Naruse
Manabu Morimoto
Satoshi Fuyuno
Yasushi Tujii

Publicity
Satoshi Chiba
Tohru Kurakata
Kenji Mizukami
Teruaki Ichikawa
Satoshi Kanno

Supervisor
NOISE

Producer
MAX NAKA

Executive Producer
Yoshihito Kakihara


Credits from manual:

Staff

Director
Takeshi Ohmori

Planner
Hiroyuki Goto
Motohiro Shiga
Makoto Shibata

Chief Programer
Keisuke Kikuchi

Programer
Naoki Hayashi
Hiroki Nakajima
MASATAKA
Yuji Shimada
Shinichiro Yamamoto

Modeller
Masaya Ikarashi

Animator
Satoru Miyaki

Texture Design
Yuichi Nagumo
Makoto Komatsu
Junichi Nishimura
Youichi Hirose
Ryuji Nouguchi

Sound Composer
Takashi Kanai
Shigekiyo Okuda
Takuya Hanaoka

Art Work
Kenji Harada

Manual Design
Nozomi Yamada

Supervisor
NOISE

Producer
MAX NAKA

Executive Producer
Yoshihito Kakihara


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Tecmo