Koukaku Kikai Shidan Bein Panzer
甲脚機甲師団 バイン・パンツァー

2000.10.12 Sony Computer Entertainment


Development & Planning
Aprize inc.

Graphics
Takeshi Ashida
Susumu Ueda
Masaru Nakajima
Hisashi Koshimizu
Akihiko Nakajima
Miwako Maruta
Yasuhiro Takeuchi
Masaru Ishida
Takanao Hayashi
Yukio Seike

Programming
Hideki Kataoka
Yukiko Sibasaki

Program support
-DRAGNET-
Masaharu Ohno
Koji Yamaguchi

Opening movie
-Bomber eXpress-
Takashi Sasaki
Ichirou Shibata
Nori Shibata
Kazunori Nanji
Osamu Nishinosono
Tetsuya Hoshi
Naoshi Horiguchi
Kouhei Maruyama

Weapons & Building design
Takeshi Takakura
Takumi Sakura

Weapons model
-SUKARABE STUDIO-
Sukeyasu Arimoto
Taru Murayama
-TM works-
Tomohiro Maki
Michinori Maki
Reiko Kitao
Tamaki Noda
Mikiko Doi

Sound coordinates
Takafumi Fujisawa

Sound supervisor
Masamichi Seki

Sound & Music
-Desert Productions-
Mayuko Kageshita
Hideyuki Eto
Yuji TECHNOuchi

Voice management
Shinsaku Tanaka
(TOHOKUSHINSHA)

Voice direction
Shigemi Kawai

Narration
Kinryu Arimoto

Recording engineer
Yukinori Takada

Package design
Tadashi Shimada
(Banana Studio)

Package coordinates
Hironori Komiya
Hiroe Suzuki
(SMC)

Manual writing
Kenichiroh Yasuhara
(Toyotamaya)

Promotion
Masatsuka Saeki
Megumi Hosoya
Hiroshi Takekawa

Sales
Takashi Asano

QA team
Junichi Akatsuka
Kentaro Anzai
Masaki Kamata
Kunihiro Nakajima
Satoshi Karasawa
Kanako Nakamura

Special thanks
Shinya Inoue
Yasutaka Masuda
Takahiro Sasaya

Cooperation
Hiroyuki Wada
Takashi Nishio
Masashi Masanori
Masanori Ninomiya
Ken Fujikawa
Tetu Akasaka

Assistant director
Yoshinori Kotsugai

Director
Hiromichi Takahashi

Producer
Tomikazu Kirita

Executive producer
Akira Sato
Fumiya Takeno

© 2000 Sony Computer Entertainment Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Sony Computer Entertainment