Koushien V
甲子園V

1997.05.16 Magical


Director
MASAHIRO KOBAYASHI

Planner
HIROYUKI YAMAZOE
SHINYA KOBAYASHI

Scenario / Message
MIZUE TANAKA

Main programmer
MASAHIRO KOBAYASHI

Programmer
YOSHIYUKI KOHAMA
TETSUHARU SHIMADA
YUMIKO TAKESHITA

Programmer's Team HERO
TOSHIHARU KAYASHI
SHIN'ICHIROH MOTOMATSU
JUNPEI TAJIMA
KOUICHI MIURA
HIROYUKI KIKUI
AKIHIRO YOSHIOKA

Chief Designer
MAKOTO TANAKA

Computer Graphics Designer
YOUICHI MOURI

Designer
MASAHIRO YAMASHITA
MASATOSHI OHARA

Sound Designer
TOSHIYUKI TAKINE

Promotor
YASUKI KISHI
MIZUE TANAKA
MASAMITSU FUJIWARA

Producer
HIROYUKI YAMAZOE


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Magical