Lake Masters
レイクマスターズ

1996.08.02 DaZZ


EXECUTIVE PRODUCER

HIROKI FUJII


PRODUCER

YUKIHIRO KITAMOTO


DIRECTOR

NAOKO TAKAHASHI


ASSISTANT DIRECTOR

MASAKI HASHIZUME
MAMORU TAKAHATA

KATSUHIKO WAKABAYASHI


PROGRAM DIRECTOR

MASAHIRO ATSUJI


PROGRAM

TOSHIMICHI KUWABARA

NOBUO SATOH


ART DIRECTOR

YUUKI KUBO


GRAPHIC

NORIHIRO KIMURA
SATOSHI IWASE
SEIJI HASUKO
MASAAKI ICHIKAWA

FUMIO KAWAI


SOUND

CRESCENDO


TITLE DESIGN

KUMIO ABE


PUBLIC RELATIONS

KEN SUZUKI
YUKIHIRO KITAMOTO
NAOKO TAKAHASHI
MASAKI HASHIZUME


COOPERATOR

HARUO SUZUKI
HIROSHI NATSUBORI
TAKESHI MATSUMOTO
KAZUHIRO MAGEKI
HIROKI SONODA

TAKAHARU MATSUGI
TAKAYUKI SASAKI
HIROSHI KIKUCHI
MICHIHIRO KUWAHARA
YASUHIRO NOHARA


SPECIAL THANKS

HITOSHI HIRAMOTO
YASUTOMO SUZUKI
SHU MIURA
JUN SUGAWARA
HIDEYUKI NOMURA

TAKAO SUZUKI
KANAKO SUZUKI
YASUSHI ARAIDA
HIDEKI HYOUDOU

AKO FUJII
JOE FUSE
MAYA ASHIKAWA
AKIRA TAKAGISHI

HIROSHI YOKOTA
AYAKO YADA
YUUICHI KOJIMA
TAMIO YAGUCHI
TOMOKAZU TANIGUCHI
SHINJI YOKOI


MATERIAL & DATA PROVIDE

Basser


ROD & LURE PROVIDE

SMITH LTD.


COOPERATION

CREATIVE NEXUS Inc.
ICON Inc.
SMITH Ltd.
TSURIBITOSHA,Inc.


GENERAL EDITOR

OSAMI OKANO


GENERAL PRODUCER

KIYOSHI FUJII


SELLING AGENCY

DaZZ Co.,Ltd.


LAKE MASTERS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 DaZZ / Nexus Interact