Lake Masters Pro: Nippon Juudan Kuromasu Kikou
レイクマスターズプロ 日本縦断黒鱒紀行

1999.09.14 DaZZ


PRODUCER
TOSHIYASU HIRASAWA

ASSISTANT PRODUCER
MASAKI HASHIZUME

CONCEPT DESIGN
OSAMI OKANO

DIRECTOR
DAI YOKOYAMA

ASSISTANT DIRECTOR
SHUJI TAKESHIMA

ADVISER
TAKESHI MATSUMOTO

MAIN PROGRAM
YU MUTO

PROGRAM DIRECTOR
HARUO SUZUKI

PROGRAM
MASAHIRO ATSUJI
HIROKI KAWANISHI
SHINICHI SATO
KAZUAKI SUZUKI

TAKASHI YOSHIDA
(GKS)

PocketStation PROGRAM
NOBUO SATO
(Digitalian Club)

ART DIRECTOR
HIROSHI NATSUBORI

GRAPHIC
NORIYO MIZUTANI
IZUMI IKEDA
SANAE TERAKADO

MOVIE DESIGN
SHINYA SASAHARA

PHOTO RETOUCH
HIROYUKI OGURA

PHOTOGRAPHER
KENT TAIRA
(OFFICE KENT)
YUTAKA TOKI
KATSUYA SEKINE

PISCES co.,Ltd.

SOUND
AMS co.,Ltd.

PUBLIC RELATIONS
JOE FUSE

SHINOBU OKAWA

SPECIAL THANKS TO
NORIMASA KAWANO
MASAHIKO KATO
KAZUNARI SHIONO
ATSUSHI MOTOUCHI
HARUMI OKUZUMI

KUNIKO YANO
SACHIKO MORI
AKO FUJII

COOPERATION
SMITH LTD.

GENERAL PRODUCER
HIROKI FUJII


DaZZ
Nexus Interact


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 DaZZ / Nexus Interact