Lunatic Dawn III
ルナティックドーンIII

1998.12.17 Artdink


STAFF

Executive Producer
Tatsuo Nagahama

Executive Director
Katsushige Kasai

Producer
Chiharu Itoh

Director
Hideki Matsuoka

Assistant Director
Eiichi Tanaka

Lead Programmer
Eiichi Tanaka

Lead Graphic Designer
Shouji Nakajima

Lead Sound Designer
Masami Ozawa

Programmer
Syunichi Ikegami
Izumi Itoh
Satoshi Kawabata
Hiroyuki Fukuchi

PocketStation Programmer
Naoyuki Saitoh

Graphic Designer
Tatsuo Egami
Akiyoshi Fushimi
Mie Suzuki
Shinji Tagoh
Xin Wang
Aya Yanagita

Sound Staff
Daisuke Nakakaze
Ryuji Nishida
Emiko Suganuma
Yasuyuki Suzuki
Osamu Yoshida
Shingo Murakami

Movie
Kenichi Abiko
Yasufumi Suzuki

Poem Writer
Akiko Hattori
Masanori Yagi

Original Art Work
Hitoshi Yoneda

Special Thanks
Yuichi Kohara
Kouji Matsuzawa
Noboru Fujiyama
Kan Fukunaga
Hiroki Murai
Takayoshi Namba
Takeshi Nojima
Hirobumi Yokota

Assistant Producer
Kunihiko Shimazaki

Project Coordinator
Kunihiko Shimazaki

Advertising
Atsushi Narui
Hiroshi Hiratsuka
Nobuhiko Nakamura

Marketing
Kenji Suzuki

Software manual Writer
Kunihiko Shimazaki

Lead Analyst
Hiroki Saitoh

Co-Analyst
Susumu Harada
Tsutomu Iwabuchi
Hideki Kamiyama
Hidefumi Kataoka
Masahiro Kiyokawa

Mioko Komoro
Sousuke Koyama
Keisuke Sano
Tomoya Satoh
Masato Ogawa
Osamu Ohno
Kouji Watanabe

Dialogue Writer
Kenichi Odakura

Assistant Dialogue Writer
Susumu Harada
Tsutomu Iwabuchi
Hidefumi Kataoka
Masahiro Kiyokawa

Hideyuki Komatsu
Takako Murakami
Masato Ogawa
Osamu Ohno
Yuichi Okada
Kimihiro Taniyama
Shinji Yoneyama

Map Designer
Shinji Miyamoto
Hiroki Saitoh
Keiichi Yoshida
Takeshi Mayumi

Assistant Map Designer
Susumu Harada
Hideyuki Komatsu
Takako Murakami
Osamu Ohno
Shinji Yoneyama

presented by
ARTDINK CORPORATION

THE END


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Artdink