Mad Panic Coaster
マッド パニック コースター

1997.11.20 Hakuhodo


EXECTIVE PRODUCER
SHIGERU OHNO
HIDEO SUGIMOTO

PRODUCER
YOJIRO SHIRAKAWA
YUTAKA SUPI SUGIYAMA
KUNIHIKO KAGAWA (LOCUS)

CREATIVE SUPERVISOR
SATOSHI SUZUKI

GAME DESIGNER
KASHIWA SATO

VISUAL DESIGNER
TOMOE ENO

GRAPHIC
KENICHI KUMAKURA

GRAFFITI.LAB
NORIKAZU KUSHIBUCHI

3D MODELING
TOSHIYUKI YAMANAKA

RIOT HATSUYA
KENJI ONO

PROGRAMMER
DAIJU KIMURA (FREEQSOFT)
TOMO SUGIYAMA

CREATIVE STAFF
YUJI OHTANI
JUN KAMATA
EIJI KATADA
AKIFUMI NISHIURA

K.NAKABAYASHI
BONO

AKIYO NAKANO

SOUND DESIGNER
AKITATSU SAITO

MUSIC DIRECTOR
KENNY

BAND
MAD PANIC COASTERS

PROMOTION STAFF
TAKASHI KOIKE
TERUO ADACHI
NOBUYOSHI HINE
HIROFUMI INOUE
KEISUKE SUGIMOTO
YO SHIBATA
TETSUJI SATO
FUTAKI UEMURA


(C) 1997 HAKUHODO INC.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Hakuhodo