Magical Zunou Power!! Party Selection
マジカル頭脳パワー!! パーティーセレクション

1998.03.19 VAP


TV Program Staff

Performer
Eiji Bando
Minako Nagai
Katsuji Mori

Supervisor / Product Cooperator
日本テレビ「マジカル頭脳パワー!!」
番組スタッフ

Chief Director
Masatoshi Yoshioka

General Director
Kazuo Gomi

Producer
Yoshiaki Sano
Naoko Hihara

Director
Takeshi Uriu
Kenji Funasawa
Takashi Matsui
Toyohito Suzuki
Taro Ozawa

Progress Manager
Yoshiyuki Nagasawa
Eri Aizawa

Sound Effect
Kiyoshi Sato


Game Production Staff

Producer
Kiyoto Inada (Vap)

Supervisor
Norikatsu Ebina
(espirit)

Game Design
Yuichi Kikuchi
(espirit)

Assistant
Yumiko Kitagawa
(espirit)

Main Programmer
Hideaki Kagami
(pixel)

Chief Programmer
Junichi Saito
(pixel)

Programmer
Masao Yamane
Hideki Takano
(pixel)

Modeling
Takaya Yoshida
Manabu Shimoda
Yukiyoshi Mori
(pixel)

Sound Director
Yuichi Kikuchi
(espirit)

Sound Chief
Shinji Nukaga
(pixel)

Sound
Hirofumi Sano
Yasuhiro Hashimoto
(pixel)

Graphic Director
Yuichi Sano
(Artbom)

Graphic
Hironori Shirakuma
Nui Kogure
(Artbom)

Character Design
Matsuyama Igusa

Quiz Part Production
Nobuhiko Tomono
Tatsunobu Usui
Shinya Korenaga
Takano Kondo
Kyoko Mashiko
Norihiko Maruyama
(amccus)

Special Thanks To
Hiroyuki Miyashita
Takayuki Sekimoto
(Vap)
Vap All Stars


Produced by VAP INC.

© NTV © VAP INC.
なんだろう ©1992 スタジオジブリ/日本テレビ All rights Reserved.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 VAP / NTV