MaxRacer
マックスレーサー

1997.04.18 PD


Game Designer
Kiyoshi Kondou

Programmers
Junichi Fujita
Hitoshi Nishimura
Masanori Tsuji -Avion-
Atsushi Hayashi -Avion-
Takayuki Kaneko -Avion-

Technical Advisor
Kazuo Ichiuji -Avion-

Graphic Designers
Kayoko Fujita
Yasuhiro Hanafusa
Takeshi Horii
Kiyoshi Kondou

Art Director
Kayoko Fujita

Character Animator
Hitoshi Nishimura

Character Modeler
Yasushi Okumura

Sound Designer
Atsushi Okada -Music Island-

Composer
Yuko Anzai
Atsushi Okada -Music Island-

Guitarist
Junpei Doso

Special Thanks to
Senichi Mie
maedA Koji
Masashi Tujino

Co-producer
Ichiro Sano

Producer
Masaichi Tanaka

Presented by
PD


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 PD