Mezase! Senkyuuou
めざせ!戦球王

1996.04.19 Seibu Kaihatsu


STAFF

PRODUCER
H.Hamada

MAIN PROGRAMMER
T.Saito

SUB PROGRAMMERS
K.Sekimori
N.Idesawa
Y.Ishii

CHARACTER DESIGNER
M.Iijima
C.Takahashi
K.Morino

GRAPHICS
H.Azuma
T.Sasaki
W.J.SEO
C.Takahashi
Y.Nagare
N.Machino
S.Yano
Y.Yoshihara
T.Wada

SOUND BY
G.Sato
H.Yoshida

VOICES BY
S.Ohta
Y.Kawazu
S.Nakajima

SPECIAL THANKS TO
K.Shoji
S.Mori
Y.Kasai

GAME DESIGNED BY
T.Saito


presented by
SEIBU KAIHATSU


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Seibu Kaihatsu