Minakata Hakudou Toujou
南方珀堂登場

1997.08.07 Atlus


General Producer
H. YOKOYAMA


Producer
T. SAITO


Game Designer
HIROYUKI IMABAYASHI


Director
TAKAAKI NAKAJIMA
fame imajination. co.,ltd.

Assistant Director
MITSUHIRO OHNO
SHIGEKI YAMAOKA

Character Design
MIKIO IIO

Designer
NAOMI SANADA
AKIKO TSUTSUMI

System Engineer
KAZUHIKO ITO

Programmer
KINEO INOUE
MASAAKI KIKUTA
KIYOSHI NARUSE


Sound Design
TAKAHITO OIKE

Record Producer/Compose
AKIRA SUDA

Compose
"LA FOREZA DEL DESTINO"
GIUSEPPE VERDI

Vocal
AYAKO ADACHI

Guitar
TOYOO NAKA

Bass
MASAAKI YAMAMOTO

Drums
KENJI KOBAYASHI


Comcept Design
SATOSHI KITAURA

Decorator
SHEER

Thanks
MIDORI ITO
KUNIHIKO KOHZAKI
TAKATOSHI AKIYAMA
KEN-ICHI NOJIRI
HIROMICHI YOSHIKAWA
KAZUHIRO NOMURA
JUNICHI ODA
SHOJI SAITO
MAKOTO KIDO
REITO NAKAMURA
KOUJI YAMAGUCHI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Atlus / Thinking Rabbit