Mizzurna Falls
ミザーナフォールズ

1998.12.23 Human


Directed and Written by
Taichi Ishizuka


ENGINEERS

chief
Naoki Sonoda
3d
Tetsu Konno
console
Friday
technical
Yasushi Sugiyama


ARTISTS

chief
Yutaka Kambe
character
Makoto Kazamaki
motions
Chikara Asahina
assistant
Tatsuhiko Miyamoto


MOVIE ARTISTS

Kazuhito Okada
Arimasa Yamamoto


SOUND STAFF

Sound Effect
Kenji Hikita

Sound Track
Shigemitsu Goto

Sound Track (XA)
Chiharu Sugiyama

Guitar
Shingo Yasumoto

Keyboard
Masafumi Takada


"ETERNAL"

Words
reiko aoki
Music
chiharu sugiyama
shingo yasumoto
Arrange
shingo yasumoto

Vocal
kanako yamamoto
(Ultra Sound)

Violin
hiroko yanagawa
chie watanabe
Viola
rika morozumi
Cello
yoshihiko maeda

A.Piano
masafumi takada
Strings Arrangement
shingo yasumoto


Recorded by
makoto kashima , masaki nomura

Mixed by
makoto kashima

Recorded&Mixed at
Little BACH Recording Studio


SUPPORT STAFF

Junko Kuwbara
Tsuyoshi Hirano
AKA
Takeshi Aikoh


PROMOTION STAFF

chief
Kazuyuki Kumagai
Masaru Shimamura
Miyako Sato
Norie Terai
Yasumasa Katayose


-REAL INTERNATIONAL-

Satoru Endo
Daisuke Kawaguchi
Aki Shimada


PACKAGE DESIGN

coordinator
Isao Kobayashi
art director
Tsuyoshi Nagata
designer
Koichi Tominuki
illustrator
Shuji Kubo
PASTEL


SALES STAFF

Motohiko Hirose
Akio Koshiba
Takahiro Sano
Takeshi Abe
Tomio Takano
Ryota Takahashi
Shinichirou Karatsu
Tomoaki Nohara
Ayako Murooka


TEST PLAYERS

Hirofumi Ohtsubo
Kunio Takahashi
Yusuke Matsuyama
Yusuke Kikuchi


Executive Director
Masahiro Yonezawa


S-PROJECT


Presented by
HUMAN


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Human