Mobile Suit Gundam
機動戦士ガンダム

1995.06.23 Bandai


CAST

Bright Noa
Youkou Suzuoki
Mirai Yashima
Fuyumi Shiraishi
Kai Shiden
Toshio Furukawa
Sayla Mass
You Inoue
Hayato Kobayashi
Kiyonobu Suzuki
Flaw Bow
Rumiko Ukai

Katsu
Fuyumi Shiraishi
Retsu
Rumiko Ukai
Kicka
You Inoue
Amuro Rai
Toru Furuya

Narrator
Ichiro Nagai


STAFF

Executive Producer
Hiroyuki Hayashi
Kazumasa Ogata

Producer
Makoto Asanuma

Assistant Producer
Hirofumi Inagaki

Computer Graphics Supervisor
Masazumi Asai

Director of Game
Hiroyuki Hayashi
Kenichi Sou

Programmers
Tetsuya Ohtsu
Kenichi Sou
Kazunori Sugita

Visual Effects Artists
Kouji Sasaki
Muneshige Ikeshita
Takeshi Onozaki

Computer Graphics Artist
Masazumi Asai
Yoshikazu Okada
Hirofumi Yagi
Takafumi Aihara

Polygon Modellre RX-78
Yoshikazu Okada

SoundProducer
Haruhisa Hayakawa

Music
Kishou Yamanaka

Sound Design
Yasuo Urakami

Sound Effects
Akihiko Matsuda
FIZZ SOUND CREATION

Recording Engineer
Hisanori Oshiro

Recording Studio
APU STUDIO

Sound Production
AUDIO PLANNING U

Sound Programmers
Koji Yamada
Hiroaki Yagishita

Key Visual & Title
Teruhisa Tajima
(thesedays)

Sales Promotion
Hirotaka Watanabe

Special Thanks To
SUNRISE
CREATIVE NOAH
Hiroshi Yoshimura
Takahiro Yamamoto
Shigeru Kakizawa
J. Kawai
Takashi Shishido
Masato Nakajima

Produced
by
BANDAI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Bandai / Sotsu Agency / Sunrise