Monster Farm Jump
モンスターファームジャンプ

2001.03.22 Tecmo


Monster Farm Jump

All Staff

Director & Planner
Toshihiko Kodama
Tadashi Shiiba

Programmer
Akihiko Shimoji
Yoshihiro Kinjyo

CG Works
Tamotsu Nakamura
Yasushi Uehara
Tsukasa Sanabe
Kazunaga Sakaue

SE & BGM
Miyashiro Sugito
Susumu Fujii

Artwork
Kiyotaka Sugiyama

Special Thanks
Tooru Kurakata
Hiroyuki Aoyagi
Fumihiro Ikegami
Nobuhiro Oda
Kei Shinohara
Yuichiro Watanabe

Producer
Takayoshi Hayakawa

Presented by
TECMO


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 Tecmo