Motor Toon Grand Prix
モータートゥーン・グランプリ

1994.12.16 Sony Computer Entertainment


CONCEPT
KAZUNORI YAMAUCHI

MAIN PROGRAM
YOSHIHIKO KURATA

SIMULATION ALGORITHM
AKIHIKO TAN

SUPPORT PROGRAM
MASASHI FUJITA
JUNICHI KOBAYASHI
ASAKO SANADA

WORLD MAKING & CG DESIGN
MASAAKI GOTO
KENICHI IWATA
YOSHIYUKI MORITA

TEXTURE DESIGN
HIDEKAZU SAITO
AMI NITTA
KAZUMICHI OHTSUBO

ANIMATION & CG DESIGN
MASAHIRO NAKAMURA
MASAAKI NANSEN
TOMOHIRO KAYANO
YOSHIKO KISHIMOTO

CHARACTER ANIMATION
SHINJI TAKAGI

ANIMATION ALGORITHM
AKIO OHBA

ART & PACKAGE DESIGN
EIICHI ABE

SOUND EFFECT
TAKASHI FUJISAWA

VOICE ACTRESS
YASUKO NII

CAR SETUP ENGINEER
HIDEYA NAGATA

ASSISTANT
YUUICHI MATSUMOTO
HIROSHI SAITO
RIKIHITO WATANABE

TEST DRIVERS
YUKIO NAGASAKI
KATSUTOSHI HONMA
TOMONORI MURATA
KANTA NARUSHIMA
KIYOSHI SOMEYA

KAZUYUKI AKIYA
WATARU TERASHIMA
TAKAAKI IIDA
TAKUO ONO
KAZUNORI SHIBATA

NOBUYOSHI SUZUKI
YOSUKE KOIZUMI
MASAKI KANEKO
MASAHIRO NARUSHIMA

TAKESHI TOMIO
SATOSHI YADA
YUUKI TSUJIMOTO
KOJI ANDO

BUG CHECK
AKIRA KOIKE
&
CHECKERS

SUPERVISOR
RYOJI AKAGAWA

PROMOTER
MEGUMI HOSOYA
YUKIKO HAYASHI

SOUND PRODUCER
SEIJI TODA

MUSIC DIRECTOR
TSUNEHISA KIRISHIMA

MUSIC COMPOSITION & ARRANGEMENT
SEIJI TODA
&
HIDEYA NAGATA

CHARACTER DESIGN
SUSUMU MATSUSHITA

CHIEF DEVELOPMENT EXECUTIVE
SHIGEO MARUYAMA
TERUHISA TOKUNAKA

EXECUTIVE PRODUCER
AKIRA SATO

PRODUCER
TOSHIYUKI MIYATA
YUKIO NAGASAKI

DIRECTOR
KAZUNORI YAMAUCHI

PROGRAM DEVELOPMENT
BANDIT INC.


©1994
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1994 Sony Computer Entertainment / Susumu Matsushita Company