Motor Toon Grand Prix 2
モータートゥーン・グランプリ2

1996.05.24 Sony Computer Entertainment


Staff

Concept & Design
by
Kazunori Yamauchi

System Programming
by
Yoshihiko Kurata
(Bandit Inc.)

Game Programming
by
Akihiko Tan

Resource Management
by
Masashi Fujita
(Bandit Inc.)

Extra Game Programming
by
Yoshihiro Yokota

Sound FX Programming
by
Taka Suzuki
(Opus Corp.)

Character Design
by
Susumu Matsushita

Music Composed
by
Seiji Toda
Hideya Nagata

World Design

"Toon Village"
"Snow Village"
by
Masaaki Goto

"Toon Island II"
"Dawn of the Earth"
"M.T.G.R Track"
by
Kazumichi Ohtsubo

"Crazy Coaster"
"Galaxy Coaster"
by
Ken-ichi Iwata

"Gulliver House II"
"Gulliver Night"
by
Hidekazu Saito
Masaaki Goto

"Haunted Castle"
"Heavenly Castle"
by
Kaori Sato
Ami Nitta

CG Movie
by
Teruyuki Yoshida
Yoshifumi Morita
Yumiko Takahashi

Texture Design
Hidekazu Saito
Miho Kato
Yuka Kaneko
Michiko Kusaba
Yuichi Matsumoto

R&D Program Support
Shuji Hiramatsu
Nobuhide Ishibashi
Junichi Kobayashi

Sound Effects
Jun Enoki
(Opus Corp.)

Car & Race Setup
Masaru Suzuki
Kazutoshi Nishio
Tomokazu Murase
Yuji Watanabe
Jun-ichi Akatsuka
Shunsuke Saito

Executive Producer
Akira Sato

Co.Producer
Toshiyuki Miyata
Yukio Nagasaki

Producer
Ryoji Akagawa

Music Producer
Seiji Toda
Akihiko Shimizu
Takafumi Fujisawa

Promotion
Masashi Saeki
Hioroshi Matsuda
Kohei Adachi

Art Directed
by
Kenichi Iwata

Movie Directed
by
Hitoshi Koyama
(Right Staff)

Music&FX Directed
by
Masanori Ohuchi

Manual Design
by
Eiichi Abe

Package Coordination
by
Tamami Shinpo
Hironori Komiya

Quality Assurance
by
Akira Koike

Theme Songs
Mai Yagita
(from T.P.D.)
Epic/Sony Records

Composed
by
Seiji Toda

Music Recording Staff
Takashi Watanabe
Masayoshi Yamamiya
Hiroyuki Negishi

Special Thanks
to
NOZOMU
Naho Kodama
Kazunari Mikawa
Yurie Yamamoto
Miki Sato
Tomomasa Fuse
Sayuki Koike
Eitaro Nagano
Kei Shimo
Kentaro Motomura
Megumi Okubo
Masakazu Yamada

Development
SCEI S.D.D#1
Bandit Inc.
Opus Corp.

Directed
by
Kazunori Yamauchi


©1996 Sony Computer Entertainment Inc.

Character Design ©1995,1996
SUSUMU MATSUSHITA COMPANY


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Sony Computer Entertainment / Susumu Matsushita Company