Mouri Motonari: Chikai no Sanshi
毛利元就 誓いの三矢

1998.02.26 Koei


毛利元就 誓いの三矢

STAFF


General Producer

Eiji Fukuzawa


Producer

A.Goto


Director

H.Shono


CG Director

Hiroshi Satou
Haruhiko Kikkawa


Sound Director & Composer

Kaori Nakabai


Programmer

Hatake Urano


Character Design

Hitoshi Natsume


CG Designer

Miho Tanaka
Maki Sekiguchi

Kiyoto
Kazunori Hashimoto

Takafumi Kiyota
Hirotaka Ozeki
T.Kasuga


Movie Editor

Hiroshi Shoji
Atsushi Saito


Composer & Arranger

Masumi Itoh


Sound Effect

Kenji Nakajo


Sound Programmer

Koichi Namiki (SPARKS)


SoftwareManual Editor

Kyoko Shimomura


Voice

Hideyuki Tanaka
Shinobu Satouchi
Atsushi Kisaichi

Kazuya Nakai
Kenji Nojima
Rika Komatsu

Misa Nakanishi
Yoshiyuki Kohno
Kenichi Morozumi


Special Thanks

Nobuhiro Kunishima
Eiji Fujii
Jec.E

Takeshi Shirato
Hideki Takayama
Aki Tsunaki

DEEN
VISUAL ARTS PRODUCTION
LOFT
ST PLANNING

SPARKS


THANKS FOR PLAYING


KOEI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Koei