Mr. Prospector - Horiate Kun
ミスタープロスペクター ほりあてくん

1999.08.19 ASK


DIRECTOR
SHUN NONAKA

CHARACTER DESIGN
ART DIRECTION
EMMA.M

PROGRAM
KENICHI MIYAJI
TAKANORI KURIHARA
SHUN NONAKA

GRAPHIC DESIGN
EMMA.M
JUN NAGAO
MOTOKI SAKAI
YOU-HI KUDOH

GAME DESIGN
IKUO HYAKUTA
ERIKO KUDOH
SHUN NONAKA

MUSIC&SOUND
YASUTSUNA SASAKI

MESSAGE
ERIKO KUDOH

DOLL DESIGN
CHIZUE NAGAHARA
KAZUMI FUJITA

LOGO DESIGN
YASUKAZU ARAI

MANAGER
ATSUKO KAWAHARA

SALES MANAGEMENT
SHUHEI AMAYA
KATSUHIKO KAMEYA

SPECIAL THANKS
HITOSHI SAKURAI
JUNKO WADA
YOSHIHISA SHIMIZU
KOUICHI YAMADA
SAYOKO YOKOTE
SACHIKO IKENAGA
TAKAHIRO UENISHI
RURI SHIMADA
TAKUMI MORI
AKIKO NONAKA

PRODUSED BY
IKUO HYAKUTA


Rythmics


ASK


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 ASK / Rythmics