Nemu Lu Mayu
眠ル繭

2000.03.23 Asmik Ace Entertainment


Director
Yukinori Tokoro

Scenarist
Ken-ichi Shinjo

Produced by
Asmik Ace Entertainment Inc.

Executive Producer
Hiroaki Kai
Producer
Mikio Ono

Game Designed by
Yukinori Tokoro
Ken-ichi Shinjo

Game Developed by
DUAL
Producer
Iki Yasumoto

Programmer
Kureaki Takahashi
Saburo Matsuoka
Naotoshi Suzuki
Tsutomu Takano
Kenich Sasaki

Ryosuke Asahara
Yuichi Arai
Hisao Hashimoto
Naoki Fujimura

Graphic Designer
Yuko Tanisako
Mayumi Sugawara
Norio Makino
Miharu Ishigaki
Shinji Kono

Takashi Inagaki
Sayaka Fujita
Kaoru Tanaka
Hisao Nakamura

CG Art Director & Photographer
Yukinori Tokoro

Monster Designer
(3D Modeling & Animation)
Kotaro Umeji
Takayuki Hirano

Monster & Item Designer
(3D Modeling & Animation)
Shinmei Kitada

Dungeon Image Designer
Katsuhiko Sakurai
(DESIGN KOMBINAT)

Title & Visual layout Designer
Mari Kogure

Adviser of Spirit's Costume Design
Ken Uchizawa

Model of Spirits

Izimu
Mayuri Myouohji
Dakuro
Seichirou Kuroki
Cirico
Kiriko Tokoro
Akiko Marumo
Kasoa
Asako Kaneiwa
Mashiuru
Akane Saito
You
Benio
Miwa Yokoyama
Chikako Mitsuno
In
Yuko Watanabe
Machiko Sakata

CGI
pH STUDIO

Producer
Sachiko Kondo
CG Designer
Tomohisa Shibayama
Tsuguyasu Uchiyama
Michael. A. Follin

Music Producer
NEW-YORK skyline

Music & Sound Effect
ZONLU

Marketing & Publicity
Yoshinobu Sato
Toshihide Onishi
Shunsuke Wada
Maki Kazuno
Taiji Kawai

Production
Junko Hosoya
Masashi Suzuki

Art Directed by
Yukinori Tokoro
Mari Kogure

Test Player
Yugo Shinogi
Kanako Umezawa
Jun Fukai
Shigeki Yoshino
MULTI Hiraguri
Nudy Iizuka
Eiji Amiyama

Guest Designer of 'HAO no KEN'
Sachiko Higuchi

Special Thanks
Multimedia Research Center
Itadaki Kobo-Seikatsu
nexus
Yasuo Iwasawa
SPA! (Fuso-sya)
Tomio Suzuki
Yousuke Orimo
Kaneko in Satte-Shi


fin

© 2000 Asmik Ace Entertainment Inc. /
Yukinori Tokoro / Ken-ichi Shinjo
Programmed by Dual


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Asmik Ace Entertainment / Yukinori Tokoro / Ken-ichi Shinjo / Dual