Neo Atlas
ネオアトラス

1998.02.26 Artdink


FlipFlop Productions

Director
Yoichi Yamaguchi

Assistant Director
Masahiko Sano

Programmer
Yoshiaki Miura
Katsuji Oi

Graphic Designer
Takuya Izuhara
Kei Watanuki
Daichi Ito
Kenichiro Sengoku

Illustration
Tetsuji Kiwaki

Music & Sound Effects
Kousuke Tanaka
Tomohiro Takatsuka

Scenario Writer
Masahiro Tsuji

Analysts
Yoshihiro Makino
Tsutomu Osita
Naoki Suga
Takanori Nakamura
Shinichiro Kobayashi

Special Thanks
Pixy Corporation
Mari Yamaguchi


ARTDINK CORPORATION

Producer
Masahisa Okamoto

Assistant Producer
Kunihiko Shimazaki

Project Coordinator
Hiroki Saitoh

Lead Analyst
Chikuma Fujita

Advertising
Hiroshi Hiratsuka

Marketing
Kenji Suzuki

Public Relations
Masahisa Okamoto
Kunihiko Shimazaki


NeoATLAS Copyright 1998 FlipFlop.
ATLAS Copyright 1991 ARTDINK.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Artdink / FlipFlop