Neo Atlas II
ネオアトラス2

1999.09.02 Artdink


FlipFlop Productions

Director
Yoichi Yamaguchi

Assistant Director
Masahiko Sano

Programmer
Katsuji Oi
Shigeo Ikezawa
Tsutomu Ooshita

Art Director
Shouji Nakajima (ARTDINK)

Graphic Designer
Kei Watanuki
Masao Ogino

Hisao Yamada

Opening CG movie
Shigeki Hayashi

Illustration
Hisaki Yasuda
Daichi Ito

Music & Sound Effects
Kousuke Tanaka

Scenario Writer
Ken-ichi Shinjo

Assistant Planner
Hideki Kubo
Kimito Ohmura

Analysts
Tomoki Hayashi
Kanji Uemura
Katsuteru Takahashi
Toshiyuki Hino

Special Thanks
Yoshiaki Miura


ARTDINK CORPORATION

Producer
Masahisa Okamoto

Assistant Producer
Hiroki Saitoh

Lead Analyst
Hiroki Saitoh

Sales Promotion
Takaaki Yamanouchi
Atsushi Narui
Hiroshi Hiratsuka


ATLAS Copyright 1991 ARTDINK.
NeoATLAS Copyright 1998 FlipFlop.
NeoATLAS II Copyright 1999 FlipFlop.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Artdink / FlipFlop Productions