Night Raid
ナイトレイド

2002.10.10 Takumi Corporation


ORIGINAL STAFF

PLANNING
TADAHIRO MUKAIDE

PROGRAMMER
KAJYU ISHII
NAOTO SAKURADA
TAKAFUMI NISHI

DESIGNER
TADAHIRO MUKAIDE
TATSUHIRO SUZUKI
YUJI OOTO
KEN TAKETOSHI

MUSIC COMPOSER
YASUSHI KAMINISHI

GUITAR
MASAKAZU HAMAGUCHI

PRODUCER
YUKIKAZU OZAKI

EXECUTIVE PRODUCER
TOMOAKI FUJIMOTO

SPECIAL THANKS
MAKOTO MAEDA
YOSHITAKA KOBAYASHI
HIDEKI YASUDA
TOSHIHIKO YABUMOTO
YORIKO ITO
HITOMI MATUSITA

KOUICHI KATO
MASANORI OOSE
NOBORU NISHIZAWA
FUTOSHI YAMAMOTO


THANK YOU FOR
YOUR PLAYING!


TAKUMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2002 Takumi Corporation