One Piece Mansion
ワンピース マンション

2001.06.21 Capcom


'ONEPIECE MANSION'
DEVELOPMENT STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
YOSHIKI OKAMOTO

GENERAL PRODUCER
NORITAKA FUNAMIZU

PRODUCER
YOSHIHIRO SUDO

DIRECTOR
KEI SHIMO
HIDEAKI ITSUNO

ASSISTANT PRODUCER
TOSHIMITSU ARA
KENJI ITSUNO
TAKAYOSHI TERADA

PLANNER
SATOSHI KUBOTA

PROGRAMMER
HIDEO SAKO
TATSUMI KIMOTO
YOSHIYUKI NAGATA
TAKASHI OGURA

CHARACTER DESIGN
D.K.

OBJECT DESIGNER
MARI YOSHIMURA
KIMO KIMO
HIROAKI MINOBE
HIROMICHI IWASAKI

SCROLL DESIGNER
ETSUKO NAKASYOUJI
TETSUO KITAMURA

SOUND CREATOR
TAKAYUKI AIHARA

SOUND PRODUCER
YOSHINORI ONO

CHARACTER VOICE
YURI YONEYAMA
MAKI YOSHIURA
NAOKO ONO
KAORU MIYAMOTO
ATSUKA MOCHIDA
MASUMI YONEDA
TETSUYA TABUCHI
CHIKA NAGAI
TAKAHIKO ONOGUCHI
YOSHIYUKI NAGATA

MARKETING STAFF
ASUKA HAYASHI
TOSHIAKI MATSUDA
TAKAKO AKUTAGAWA
HIROYUKI HIGASHIURA
YASUHIRO KOBAYASHI
KUNIO FUNAHARA
YURIKO YAMAMOTO
TETSUYA OHNO
TAKUYA SHIRAIWA
TADAMASA YAMAGUCHI

JACKET DESIGN
AKEMI IWASAKI

SPECIAL THANKS
MITSU
TOSHIHIKO MACHITA
TAKESHI HAYASHI
HIROSHI NAGATA

CAPCOM R&D 1 TOKYO
CAPCOM R&D 5
AND
CAPCOM ALL STAFF


THANK YOU FOR PLAYING !!

PRESENTED BY CAPCOM


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 Capcom