OverBlood
オーバーブラッド

1996.08.02 Riverhillsoft


OverBlood

Staff

Original design and screenplay
KEN-ICHIRO HAYASHI

Lead programmer
AKIHIRO HINO

Programming
TOMOHIKO TANAKA
ATSUSHI FUKUDA
YOSHIO FUKUSHIMA
YASUTAKA SHINODA

Character models
KO-TARO MITOMA

Level design
RYO-ICHI KAKEYAMA

Opening and ending movies
AKIHIDE OHSHIMA (ACG)

Narration director
SADAYOSHI FUKUJINO

Voice actors
YU-SAKU YARA
MAMI KOYAMA
KO-JI TOTANI
MASAHARU SATO
SHIHO NIIYAMA

Music
HIROAKI IWATANI

Sound editing and sound effects
KEN INAOKA
TOMOHIRO AKAKI

Musicians
ISAO FUKUZAWA (Contrabass)
HIDEKI HIROKAMI (Trumpet)
RIMI ISHIDA (Chorus)
NOBUYUKI KAWAUCHI (Drum)
EIKO KAWAZOE (Keyboard)
MASARU KITAO (Sax.Flute)
JUNKO MATSUKAWA (Keyboard)
KOUSHIN MATSUO (AltoSax)
IKUO NAGAISHI (Trombone)
KO-JI SEKIHARA (Cello)
MIDORI WAKISAKA (Violin)
YU-KO YAHIRO (Flute)

Production assistance
ACG AOYAMA DESIGN
BAP
AONI PRO
HIGHLAND
I&S
TAVAC STUDIO
HEACON STUDIO

Special thanks to
YOSHIHIRO MIYAZAKI
MIKIHIKO ISHIBASHI (HEACON)
TOSHIO FURUICHI (AONI PRO)
KAZUYA UMAGAMI (BAP)
YOSHIYUKI NAKASHIO
MASAFUMI FUKUYAMA
HIRONORI SAITA

Producer
JUNJI SHIGEMATSU

Executive producer
KAZUHIRO OKAZAKI

© 1996 Riverhillsoft Inc.


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Riverhillsoft