Pachio-kun: Pachinko Land Daibouken
パチ夫くん パチンコランド大冒険

1995.04.14 Coconuts Japan Entertainment


PACHIOKUN'S PACHINKO WONDERLAND


DIRECTOR
M. DOI
T. YASUTOMI

PLANNER
J. TAKEUCHI
N. IKEZOE

SIM PLANNER
N. IKEZOE
S. SUGIURA

ASSISTANT
K. NITSU
Y. SUZUKI
S. AIKAWA
Y. OYA

PROGRAMMER
B. TACK
Kik
SUIKA
P-ROKI
RAN
NAOYOSHI

A. H. Works

ART DIRECTOR
T. YASUTOMI

CG DIRECTOR
Y. SHIBAYAMA
J. SUZUKI

VISUAL
A. TAKAHASHI
T. ENDO

MOVIE
M. HATA

MAP CG
K. WATANABE

FONT CG
R. SUZUKI

SOUND COMPOSER
K. IKEDA

SOUND ASSISTANT
H. WATANABE

SOUND EFFECT
O. GOTOU
K. SASAKI

VOICE
Y. YAMADA
Y. MIYAMURA

SUPER DEBUGGER
TOME
K. HASHIZU

SALES
MR. ZAMA
MARIMARI
KURICHAN
YAMAGUCHI
YUSABO

PUBLICITY
DONCHAN
KOJIー
SAKURA
ATSUPI

SPECIAL THANKS
KASUMI
SUGIJI-
DAI
OZAWACHAN
BASHI
KOUTARO
MEGU
AICHAN
KOJIKEI
YAMAKAN
MEGUDON
SAYO
OKAHARU
ISHIKAWA
KATOU
ROCHAN
NAOCHAN
HIROSE
MASUMI
TAMICHAN
TSUKACHAN
FUKUCHAN


EX. PRODUCER
R. GOHARA


COCONUTS JAPAN ENTERTAINMENT


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1995 Coconuts Japan Entertainment