Persona 2: Eternal Punishment
ペルソナ2 罰

2000.06.29 Atlus


STAFF


Art Director
Kazuma Kaneko


PLANNER

Project Leader
Battle
Takeshi Tominaga

Scenario
Tadashi Satomi

Event
Kenichi Mishima
Daisuke Kanada
Aki Oba
Kazuhiro Kataoka

Contact Message
Kazuya Usui
Nobutaka Shimizu
Azusa Kido
Shinya Korenaga

Dungeon Map
Shop & Item
Yoshikazu Yamaki

Dungeon Map
Kazuyuki Yamai

Event Map
Middle Map
Takayuki Miyamoto


PROGRAMMER

Leader
Dungeon
Hidetoshi Takagi

System
Michishito Ishizuka

Battle
Futoshi Katsuyama

Event
Takumi Sakamoto

Contact
Magic Effect
Tamotsu Sekiguchi

Window
Shop
Hisakata Aso

2DMap
Command
Yujiro Kosaka

Casino
Yasuaki Nagai

Tool
Satoshi Ooyama


DESIGNER

Leader
Dungeon Graphic
Masafumi Hondo

Dungeon Graphic
Eri Nishimura
Makoto Kitano
Taketoshi Urao

Event Background Graphic
Tetsuya Murakami
Masakatsu Suzuki

Event Background Graphic
Window Layout
Ayako Fukuzawa

Character Unit
Shiro Takashima
Miho Tsuchiya
Junichi Kumai

Magic Effect
Monster Unit
Eisuke Matsuda

Monster Unit
Akiko Kotoh
Masayoshi Sutou
Akihiro Yokota
Arata Hirai

Bustup Character Base Drawing
Shigenori Soejima

Bustup Character Coloring
Card Graphic
Masayuki Doi

CG Movie
Tatsuya Igarashi
Hiroaki Izutsu
Kazuhisa Wada
Takahiro Yamaguchi

Publishing Designer
Megumi Shiraishi


SOUND COMPOSER

Leader
Toshiko Tasaki

Kenichi Tsuchiya
Masaki Kurokawa
Shoji Meguro


SUBCONTRACT ENTERPRISE

Digital Media Lab

Producer
Shusaku Chamoto

Director
Junichi Kanzaki

Production Manager
Masatoshi Kobayashi

CG Animator
Kenji Isobe
Yoichi Iwata
Mizuki Nakamura
Takayuki Higurashi
Masatoshi Fujimoto
Satoshi Maruyama
Tomoaki Morizumi
Saori Yoshimoto

Earthly Production

Producer
Makoto Yoshitake

Director
Moriyuki Kiyuuna

Animation Director
Hidekazu Miyajima
Jec-E Inc.

Digital Zero

Director
Yoshio Higuchi

Designer
Naoya Hatano
Hirotaka Koizumi
Takeshi Sudou
Mao Tanaka


Product Manager
Ash Tanimoto


CAST

Tatsuya Suou
Takehito Koyasu
(T's Factory, Co. Ltd.)

Maya Amano
Akiko Yajima
(Production Baobab, Co.)

Katsuya Suou
Yuji Takada
(Osawa Office, Co.)

Urara Serizawa
Noriko Kaneko
(Freelance)

Bao-Fu
Jyoji Nakata
(Osawa Office, Co.)

Eriko Kirishima
Junko Asami
(Production Baobab, Co.)

Kei Nanjyo
Tomoyuki Morikawa
(Arts Vision, Co.)

Tatsuya Sudou
Ryusei Nakao
(81 Produce, Co.)

Takahisa Kandori
Jyurota Kosugi
(Osawa Office, Co.)

Nyarlathotep
Jin Yamanoi
(Osawa Office, Co.)

Ginji Sasaki
Sho Hayami
(Osawa Office, Co.)

Administrator Shimazu
Yoshiyuki Kono
(Aoni Production, Co.)

Hiroki Sugimoto altered Demon
Yoshiharu Yamada
(Arts Vision, Co.)

Metal Lisa
Hiroko Konishi
(LMA Records Inc.)

Metal Eikichi
Kosuke Toriumi
(Arts Vision, Co.)

Metal Jun
Shigeru Shibuya
(Production Baobab, Co.)

Noriko Katayama
Kaori Mizuhashi
(Arts Vision, Co.)

Chizuru Ishigami
Mizue Otsuka
(Aoni Production, Co.)

Stalker
Katsumi Suzuki
(Production Baobab, Co.)

Recording Studio
Two Five, Co. Ltd.


TEST PLAYERS

Debug Manager
Kunihiko Kozai

Debugger in Chief
Taku Sasaki

Debugger
Yuji Kimura
Kenichi Goto
Masami Kano
Atsushi Watanabe
Masahide Takaya
Mayumi Ishizuka
Juntaro Tanaka
Moe Miura
Seiji Hirano
Yosuke Takeuchi
Yuji Yamaguchi
Shinji Fujita
Haruka Nakahira
Norihiro Usui
Masatoshi Yoshida
Tetsuo Saito
Keitaro Waku
Shigeki Kato


SPECIAL THANKS

Norikiyo Hayashi
Emi Hayashi
Yuichiro Tanaka
Tatsuya Watanabe


Theme Song
Change Your Way

Song by
Elisha La'Verne (cutting edge)

Written and Composed by
Elisha La'Verne, T.Kura

Produced by
T.Kura for Giant Swing Productions


Producer
Cozy Okada


Executive Producer
Naoya Harano


Research and Development 1


ATLUS


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Atlus