Planet Dob
プラネット・ドブ

1999.11.18 Hudson


DIRECTOR:

Ken-1
SASAGAWA
K-SUKE


GRAPHICS:

Piston Grafix
Ken-1
Minoru
Takatin
Kei


MUSIC:

DOB
Isao
Susumu
Ken-i
Norico


CODING:

MicroVision
Minoru Aonuma
Takemi Otsuka
Tatuji Matumoto
Hiroaki Kawai
Akihiko Yoshikawa
Toshiyuki Simizu


SOUND PROGRAM:

K-TA HOSHI TODAY
KATU
LU. IWABUCHI
HIDEKI OKA


MASTERING:

HIROYUKI OHTA
RIKO ASUWA


PUBLICITY:

T.MATSUNAGA
GAKU TAKEDA
KOICHI AIZAWA
SABE
K-TAROU MURAYAMA


THANKS:

Septima Ley
KAZUHIRO ANDO
TOM KANDA

FBIJ
YOSHIHIRO KANDA

YUKI NAKANOYA, NAOTO TAKAHASHI,
SWEET ROOM Inc., PROCEED Inc.,
D-Storm Inc., MeMeX Inc.,
bungalow Record, MATTHIAS LYNCH,
www.coara.or.jp, TAKASHI ISHIDA,
NAOYUKI YONEDA

HUDSON
K.KATSUKI
H.IGARI
T.OYAMA
Y.OHSATO


The Lord of Dob Town:

Ken-1 Shigeto


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Hudson / Septima Ley / Be-est / Ken-1 / Micro Vision