Planet Laika
プラネットライカ

1999.10.21 Enix


Written and Directed by
NAKAJI KIMURA

Game Design
TOMOYOSHI MIYAZAKI

Producer
YUU MIYAKE

Character and Creature Design
KOUKI INOUE

Character and Creature Graphics
KOUKI INOUE
MAKI NAKAMICHI

Background Design
NAKAJI KIMURA
YOSHIKI TACHIBANA

Background Graphics
YOSHIKI TACHIBANA

CG Movie
KOUKI INOUE
YOSHIKI TACHIBANA
MAKI NAKAMICHI

Program
MASAYA HASHIMOTO
NORIYOSHI AKIBA
AKIRA KITANOHARA

Program Script
KENICHI YANAGIHARA
MASAMI OKUBO
HIROFUMI ASAKAWA

Graphic Assist
CHIKA HASHIMOTO
TATSUO HASHIMOTO

Sound Compose
AKIHIRO JYUICHIYA
TAKAKO OCHIAI

Project Manager
USHIO OHTSUKI

Stage Direction
TOMOYOSHI MIYAZAKI
NAKAJI KIMURA

Narration
KAZUO KUMAKURA

Voice of Illusion
MARI YOKOO


Casting
MAKIKO OGAWA (Movie Television Inc.)

Shooting Direction
NAKAJI KIMURA

Recording
Movie Television Inc.


ENIX Corporation

Sales Dept.
HAJIME KANIE
MASAHARU KATURAGI
KOUJI TAGUCHI
TOMOYOSHI OHSAKI
KOUJI TAKADA
YUTAKA TANI
YUUKEN FURO
TOSHIHIDE NOMURA
JUN TODA
SAORI HABARA
TSUTOMU YAMADA
KAZUO KUSAKAWA
TATUSHIKO TSUBOTA

Promotion Dept.
SHINJI FUTAMI
HIDEKI YAMAMOTO
MUNEHIRO OHSAWA
AKIRA NAMBA
RUMI YOSHIKAWA
HOTAKA YAMAGISHI

Software Support dept.
TERUHIKO HANAWA
KENJIRO KANO
NORIKO NAKANOME

Art work
NAOKI OISHI

Debugging Staff
KAN IKEDA
SAKIKO IKEDA
SATOSHI FUKUSHIMA
YASUHITO SUZUKI
HIROSHI KONDOU
KAZUHIRO NOMURA
YOUKO KAGAYA
TAKASHI KAMIMURA
NAOMI OZAWA
MAKOTO MORIMOTO
RYUICHI NAKAMURA
HIROYUKI FUCHI
YASUHIRO ISHIWATARI
SUSUMU NAKAJIMA

Technical Support dept.
HIROSHI SATO
HIDEKI YONEYAMA

Software planning dept.
YOSHINORI YAMAGISHI
YASUHITO WATANABE
YUCHI KIKUMOTO
HIROKI FUJIMOTO
YOUSUKE SAITO
YUKIHIRO SHIBUYA
SHINJI WACHI
DAISUKE KOBAYASHI
TAKEHIRO ANDO
RIE NARUSAWA
YOSHIKI WATABE
TAKAMASA SHIBA
NAOYUKI MASUDA
JUN MIYAMOTO
ERIKO KOBAYASHI

SPECIAL THANKS TO:
KATSUHIKO SHIONO
KITSUNE AKIMOTO
MIYUKI AMINO
YUKO MIYATA
MIYUKI IIDA

Title Design
KEIKO MAEKAWA

Assistant Producer
WATARU HIGUCHI

Executive Producer
KEIJI HONDA
YUKINOBU CHIDA

Publisher
YASUHIRO FUKUSHIMA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Enix / Zeque / Quintet