Playstadium
プレイスタジアム

1996.04.12 Banpresto


PLAYSTADIUM
STAFF

EXECTIVE PRODUCER
Hachiro Nagata

PRODUCER
Takumi Takeuchi

DIRECTOR
Akihiko Maeda

PROGRAM
Tomohisa Nezu
Etsuro Kishi
Hiroyuki Fukui

GRAPHIC DESIGN
Takashi Yoshida
Takashi Inoue
Satoko Fuziki
Junko Okamoto

SUB GRAPHIC DESIGN
Masako Hashimoto
Tomohisa Nezu

MOTION DESIGN
Takashi Yoshida

3D MODELING
Takashi Yoshida
Takashi Inoue

CG ANIMATION
Takashi Yoshida
Takashi Inoue
Masahito Terazawa

MUSIC COMPOSE and SOUND EFFECT
Nobuhiro Oouchi
Lewis Matsuo

SPECIAL THANKS
Masami Shimotsuma
Masami Fukuda
Nobutaka Domae
Takahito Kita
Kiyotaka Ueda
Yuji Matsumoto

企画/制作
株式会社 バンプレ企画

発売元
株式会社 バンプレスト


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Banpresto / Banpre Kikaku