pop'n music
ポップンミュージック

1999.02.25 Konami


Staffs


Original Arcade Staffs

Producer
Koji Okamoto

Director
Seiji Higurasi

Sound Director
Hiroshi Takeyasu

Composer
Hiroshi Takeyasu
Koji Kazaoka
DJ Nagureo
Bikke
Youhei Shimizu
Kaoko Aoki
Tomomi Ohta
Tomonori Ikeda

Sound Data Analyzer
Ryuichi Nitta

Programmer
Hiroshi Naraoka
Hideki Hashimoto

Hardware Engineer
Masayuki Senami
Shigeo Kasuya

Mechanical Engineer
Seiji Higurashi

CG Designer
MUKAI

Industrial Designer
Takahiro Nakahara

Graphic Designer
Kyoko Shimada

Sound Tool Programmer
Youhei Shimizu

Guest Vocalist
Naramcha
Sanae Shintani
(KCE JAPAN)
Kiyotaka Sugimoto

Guitarist
Youichi Iwata
Tomonori Ikeda

Special Thanks To:
Ryo
Hideko Shigeta
Hiroki Koga
Shio


PlayStation Version Staffs

Producer
Yutaka Haruki

Director
Koichi Hayashida

Sound Director
Yoichi Hayashi

Composer
Satoru Nakata
Junichiro Kaneda
Yoichi Hayashi

Sound Data Analyzer
Junichiro Kaneda

Main Programmer
Mitsuhisa Ueda

Programmer
Koichi Hayashida
Tomikazu Nakazawa
Noriaki Usuba
Masato Akiyama
Masaaki Nagakura

Data Convert Programmer
Noriaki Usuba
Tatsuya Shoji
Sanae Okano
Koichi Hayashida

Design Director
Noboru Hotta

Graphic Designer
Isao Matsuoka
Ichiro Muto
Hiromi Harada
Yasuhiko Matsuzaki
Koji Umebara
Hideaki Takamura
Sadaharu Katori

Package Designer
Shizuko Suzuki
(KCE Tokyo)

Pop'n controller Staffs
Toshimitsu Oishi
Toru Okubo
Hideyuki Doumitsu
Hiroyuki Muraki
Takashi Nishimura
(KONAMI R&D AM Division)

Guest Vocalist
Ayako Masuda

Test Player
Shunsaku Iwashita

Special Thanks To:
PlayStation beatmania team (KCE JAPAN)

Executive Producer
Kazumi Kitaue

Developed by
KCE Yokohama


KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami