pop'n music 2
ポップンミュージック2

1999.09.14 Konami


Staffs


Original Arcade Staffs

Producer
Koji Okamoto

Director
Seiji Higurashi

Sound Director
Hiroshi Takeyasu

Composer
Yasuhiko Fukuda
Masakazu Takeda
Tomonori Ikeda
Hiroshi Takeyasu
Kiyotaka Sugimoto

Sound Data Analyzer
Hiroki Koga

Programmer
Hiroshi Naraoka

Mechanical Engineer
Takashi Mutou

CG Designer
P-CAT
shio

Graphic Designer
SHIMA-Q

Guest Vocalist
Sanae Shintani (KCEJ WEST)
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)
Sachiyo Ogawa

Guitarist
Tomonori Ikeda

Special Thanks To:
BeMani Department all staffs!
MZD
Ryo Komatsu


PlayStation Version Staffs

Producer
Yutaka Haruki
Yoshinori Mishina

Director
Yasushi Kawasaki

Sound Director
Yoichi Hayashi

Music Composer
Yoichi Hayashi
Akiko Hashimoto
Junichiro Kaneda
Satoru Nakata
Eiichi Kitsukawa
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)

Sound Data Analyzer
Yoichi Hayashi
Junichiro Kaneda
Eiichi Kitsukawa

Main Programmer
Mitsuhisa Ueda

Programmer
Yasukazu Miura
Tomikazu Nakazawa
Noriaki Usuba
Masato Akiyama
Sanae Okano

Sound Programmer
Eiichi Kitsukawa
Yoichi Hayashi

PocketStation Programmer
Masaaki Nagakura
Yasushi Kawasaki
Sanae Okano

Design Director
Isao Matsuoka

Graphic Designer
Ichiro Muto
Hiromi Harada
Hideaki Takamura
Kuniaki Kawai
Yasushi Kadokura

Vocalist
Akiko Hashimoto
Ayako Masuda
Yoko Ajima
Yumi Matsushima
Sanae Shintani (KCEJ WEST)
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)
Yoichi Hayashi

Guitarist
Yoichi Hayashi

Develop Assistant
Sadaharu Katori

Package Designer
Shizuko Suzuki (KCEJ EAST)

pop'n controller Staffs
Toshimitsu Oishi
Toru Okubo
Hideyuki Doumitsu
Hiroyuki Muraki
Takashi Nishimura
(KONAMI AM Division)


Executive Producer
Kazumi Kitaue


We present this game
to the people who love
music and game.

Peace.


Produced by
KCE Yokohama


KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Konami