pop'n music 3 Append Disk
ポップンミュージック3 アペンドディスク

2000.02.10 Konami


STAFFS


Original Arcade Staffs

Producer
Koji Okamoto

Co Producer
Yoshihito Kato

Director
Ryo Komatsu

Sound Director
Hiroshi Takeyasu

Music Director
Nazo2 Suzuki (KME)

Sound Data Analyzer
Jun Wakita
Osamu Migitera
Tomoyuki Uchida

Character Designer
INUCHIYO

Programmer
Hideaki Kawashima

CG Designer
INUCHIYO
P-CAT

Graphic Designer
SHIMA-Q

Mechanical Engineer
Kaoru Watanabe

Hardware Engineer
Keisuke Nozaki

Special Thanks To:
BeMani Department all staffs!
Kiyotaka Sugimoto
Homrrine
Shio


PlayStation Version Staffs

Producer
Yutaka Haruki
Yoshinori Mishina

Director
Yoichi Hayashi

Sound Director
Yoichi Hayashi

Tie-up Coordinator
Nazo2 Suzuki (KME)

Music Composer
Yoichi Hayashi
Akiko Hashimoto
Junichiro Kaneda
Satoru Nakata
Eiichi Kitsukawa
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)

Sound Data Analyzer
Eiichi Kitsukawa
Junichiro Kaneda
Yoichi Hayashi

Main Programmer
Mitsuhisa Ueda

Programmer
Masato Akiyama
Tomikazu Nakazawa
Noriaki Usuba
Yasukazu Miura

Sound Programmer
Eiichi Kitsukawa

PocketStation Programmer
Masaaki Nagakura
Sanae Okano

Design Director
Isao Matsuoka

Graphic Designer
Hiromi Harada
Nagayo Orihara
Natsuko Shinchi
Masanori Kitaoka (KCE-School)

PocketStation Designer
Sadaharu Katori

Vocalist
Hisako Wagatsuma
Yoichi Hayashi
Masaya Sakagami
Akiko Hashimoto
Ayako Masuda
Yoko Ajima
Yumi Matsushima
Sanae Shintani (KCEJ WEST)
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)

Guitarist
Yoichi Hayashi

Develop Assistant
Sadaharu Katori

Package Designer
Shizuko Suzuki (KCEJ EAST)

pop'n controller Staffs
Toshimitsu Oishi
Toru Okubo
Hideyuki Doumitsu
Hiroyuki Muraki
Takashi Nishimura
(KONAMI AM Division)


Executive Producer
Kazumi Kitaue


We present this game
to the people who love
music and game.

Peace.


Produced by
KCE Yokohama


KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami