pop'n music 4 Append Disk
ポップンミュージック4 アペンドディスク

2000.10.12 Konami


pop'n music 4 Staffs


Executive Producer
Koji Okamoto


Producer
Yoshihito Kato


Director
Ryo Komatsu


Sound Director
Seiya Murai

Sound Director Assist
Hiroshi Takeyasu

Music Director
Nazo² Suzuki

Sound Data Analyzer
Jun Wakita

Sound Programmer
Youhei Shimizu


Planner
Ryo and POP'NMASTERS


Character Designer
INUCHIYO
P-CAT


Programmer
Hideaki Kawashima
Atsushi Fukuda


CG Designer
P-CAT
INUCHIYO


CG Design Assist
piu:KOHA

BG-CG Designer
Hiro-pon


Graphic Designer
SHIMA-Q


Mechanical Engineer
Makoto Kakano


Hardware Engineer
Keisuke Nozaki


Special Thanks To:
BeMani Department all staffs!
Hajime Saito
SUGIAREO
Secret-S
Hi-tekno
Sana
Haya-P
Mami-chan
Kazao Kacho
Yoichi Iwata
Hiroki Koga
Shio
Shiro

and YOU!!


Presented by
KONAMI

Thank U 4 Playing this GAME!PlayStation Version Staffs

Executive Producer
Kazumi Kitaue

Producer
Yutaka Haruki

Director
Yoichi Hayashi

Sound Director
Yoichi Hayashi

Music Composer
Tsugumi Kataoka
Akiko Hashimoto
Enami Nakano
Junichiro Kaneda
Sotaro Tojima (KCEK)
Takeshi Iwakiri (KCEK)
Yuichi Tsuchiya (KCE School)

Sound Data Analyzer
Eiichi Kitsukawa
Junichiro Kaneda
Yoichi Hayashi
Yuichi Tsuchiya (KCE School)

Main Programmer
SANKYU

Programmer
Masato Akiyama
Tomikazu Nakazawa
Noriaki Usuba
Sanae Okano
Kazuma Tsurumoto

Sound Programmer
Eiichi Kitsukawa

PocketStation Programmer
Noriaki Usuba

Design Director
Isao Matsuoka

Graphic Designer
Hiromi Harada
Nagayo Orihara
Natsuko Shinchi
Masanori Kitaoka

PocketStation Designer
Nagayo Orihara

Vocalist
Akiko Hashimoto
Enami Nakano
Tsugumi Kataoka
Hisako Wagatsuma
Masaya Sakagami
Ayako Masuda
Yoichi Hayashi
Sanae Shintani (KCEJ WEST)

Guitarist
Yoichi Hayashi
Tsugumi Kataoka

Pianist
Enami Nakano

Package Designer
Shizuko Suzuki (KCEJ EAST)

Special Thanks To:
KONAMI AM Division
BEMANI Dept. all staffs

KCE Japan, Inc.
KCE Kobe, Inc.


We present this game
to the people who love
music and game.

Peace.


Produced by
KCE Studios, Inc.


KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2000 Konami