pop'n music 5
ポップンミュージック5

2001.11.22 Konami


Original Arcade Staffs


Producer
Koji Okamoto


Director
Ryo Komatsu


Planner
Ryo and POP'NMASTERS

Character Designer
CG Designer
INUCHIYO P-CAT shio

Graphic Designer
SHIMA-Q

Mechanical Engineer
Koki Atobe

Hardware Engineer
Keisuke Nozaki
Yoriyoshi Matsushita

Programmer
Hideaki Kawashima
Ryuta Tamura

Sound Director
Seiya Murai
Kiyotaka Sugimoto

Sound Adviser
Hiroshi Takeyasu

Music Director
Nazo2 Suzuki (Konami Music)

Sound Production
AM-East Sound Team


Special Thanks To
Bemani East Department all staffs
KCE Studios pop'n CS staffs
Piu:KOHA
Shiro
Paco & Miki-chang

and YOU !!PlayStation Version Staffs


Executive Producer
Kazumi Kitaue


Producer
Koji Hiroshita


Director
TAKACHIMARI


Sound Director
Yoichi Hayashi


Music Composer
Satoru Nakata
Yasuhisa Ito
Yoichi Hayashi
Junichiro Kaneda
Yasuhiro Ichihashi
Yuichi Tsuchiya
Shinji Ushiroda (Konami SCL)
Seiya Murai (Konami AM Division)
Hiroyuki Togo (Konami JPN)

Sound Data Analyzer
Eiichi Kitsukawa
Yoichi Hayashi


Main Programmer
Yasushi Fujisawa

Programmer
Kenichi Miyaji
Toshihisa Satake
Atsushi Suwa
Yuta Sakamoto (Konami SCL)

Sound Programmer
Eiichi Kitsukawa


Design Director
Ayumu Nishino

Graphic Designer
Hiromi Harada
Shiroh Miyazaki
Miyuki Matate
Aoi Tagami
Kazuha Hayashi (Konami SCL)


Vocalist
Yurica Nagasawa
KAORI
Kiyomi Kumano
Megumi Oka
Kazutoshi Uematsu
Yoichi Hayashi
Hiroyuki Togo (KCEJ WEST)
Sanae Shintani (KCEJ WEST)

Artist tie up coordinator
Yoichi Hayashi
Nazo2 Suzuki (Konami Music)


Package Designer
Kazuhiro Yoshida (Planet link inc.)

Special Thanks To:
Isao Matsuoka
Peak A Soul+
ShinShitsu
Planet link inc.
KONAMI CORPORATION
AM EAST Production
Konami JPN
Konami Music


We present this game
to the people who love
music and game.

Peace.


Produced by
Konami STUDIO


KONAMI


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 2001 Konami