Poporogue
ポポローグ

1998.11.26 Sony Computer Entertainment


STORY AND CHARACTERS CREATED BY
Yohsuke Tamori

CHARACTER DESIGN AND IMAGE ILLUSTRATION BY
Atsuko Fukushima

CAST

PRINCE PIETORO AND PRINCE PAURO
Minami Takayama

DAISON
Fumihiko Tachiki

MELL
Satomi Koorogi

ROBIN
Toshihiko Seki

DOGUMA
Tatsukou Ishimori

LEPARD
Yusaku Yara

MIKHAIL
Itusei Futamata

ZAPPA
Daisuke Gouri

KURUTO
Katupei Yamaguchi

MIRUTO
Kyoko Hikami

BOLIS
Takehito Koyasu

XENON
Mahito Tsujimura

LAURA
Masako Katsuki

YUKI
Yuko Minaguchi

MUSASHI
Yasunori Matsumoto

TAMOTAMO
Shigeru Chiba

KING PAURO
Ryuji Saikachi

DARK KING OF ILLUSION ID
Ryusaburou Ohtomo

GUILDA
Masako Nozawa

NARRATION
Ririko Uchida

THEME SONG

LYRICS WRITTEN BY
Yohsuke Tamori

MUSIC WRITTEN BY
Yoshiyuki Sahashi

ARRANGEMENT BY
Yoshiyuki Sahashi
Tetsuo Ishikawa

RECORDING AND MIXING
Yoshifumi Iio

MANIPULATION
Tetsuo Ishikawa

GUITAR
Yoshiyuki Sahashi

PERFORMED BY
Rie


PLANNING
Yohsuke Tamori & Rockets
Yasuo Futatsugi
Yukio Umematsu (G-Artists)
Kazuhiro Kawamura (G-Artists)


SCENARIO
Yohsuke Tamori

Naoto Yamamoto (murmur's GROUP)
Shinkigensha Inc.


MAIN PROGRAMMER
Jun-ya Shimoda (G-Artists)

PROGRAMMERS
Akira Kondo (G-Artists)
Hisashi Nakahashi (G-Artists)
Yasuharu Ishibashi (G-Artists)
Tadatsugu Shigeyoshi (G-Artists)
Yasuhiro Shimano (G-Artists)
Naoharu Umino (G-Artists)

Kenichi Yamaguchi (Sugar&Rockets)


EVENT CREATED BY
Jun Kojima (G-Artists)
Mayumi Kondo (G-Artists)

CHARACTER GRAPHICS
Kiyoka Kikuchi (G-Artists)
Ayumi Ohmura (G-Artists)
Jun Kojima (G-Artists)
Keiko Takahashi (G-Artists)
Riki Tanaka (G-Artists)
Hiroyuki Kato (G-Artists)
Saori Sakata (G-Artists)

MAP GRAPHICS
Seiji Sano (G-Artists)
Takeshi Morioka (G-Artists)
Taku Sumida (G-Artists)
Mika Tsuru (G-Artists)
Youhei Kadota (G-Artists)

VISUAL GRAPHICS
Youko Hamaguchi (G-Artists)
Yoshifusa Itagaki (G-Artists)


MANAGEMENT
Jiro Hasegawa (G-Artists)
Masae Kanai (G-Artists)


MUSIC
Tetsuo Ishikawa
Yoshiyuki Sahashi
Yoshifumi Iio

MUSIC PRODUCER
Toshihiro Cho (SOYTZER MUSIC)

SOUND DIRECTOR
Yuko Araki (SCEI)


BGM PROGRAM
Takehiro Kawabe
Yuko Araki (SCEI)

SOUND EFFECTS
Yuko Araki (SCEI)
Shingo Okumura (SCEI)
Takashi Kanai (SCEI)
Mitsukuni Murayama (SCEI)
Yasuaki Yabuta (SCEI)


RECORDING DIRECTOR
Shigeru Chiba


RECORDINGS
Yasushi Nagura
Nobutaka Hirooka


RECORDING STUDIO
SCEI SOUNDGROUP STUDIO
AVAKO CREATIVE STUDIO

RECORDING PRODUCTION
SCEI SOUNDGROUP
HALF H・P STUDIO


SCEI DEBUG TEAM
Kazunari Mikawa
Yurie Yamamoto
Kei Shimo
Masakazu Yamada
Mika Endo
Keiji Yoshimura
Tatsuo Shimada
Tomoaki Tsuruta
Yoshiyuki Nomura
Ryuichi Haga
Kenji Iwata
Sumi Tou
Kentaro Motomura
Megumi Ohkubo
Yasuhiro Okada
Hideyuki Ikeda


PROMOTION STAFF
Satoshi Komuro (SCEI)

SALES PROMOTION STAFF
Akihiro Kanno (SCEI)


JACKET DESIGN STAFF
Hironori Komiya (SCEI)
Hiroe Suzuki (SMC)
Yoshiko Nakagome (SMC)
murmur's GROUP

TITLE DESIGN BY
Wataru Kukiyama (Z-WATT)


SPECIAL THANKS TO
Masatsuka Saeki (SCEI)
Seigi Sasaki (SCEI)
Toshiyuki Miyata (SCEI)
Akihiro Sueoka (SCEI)
Yukio Nagasaki (SCEI)
Takafumi Fujisawa (SCEI)
Yoshiko Furusawa (SCEI)

Daisuke Miyake (SCEI)
Masaaki Kaneko (SCEI)
Takada Yukinori (SCEI)
Kouichi Yamazaki (SCEI)
Masamichi Seki (SCEI)
Naoto Nakai (SCEI)
Kaori Ohshima (SCEI)
Youichi Ueda (SCEI)
Tomoyuki Hoshi (SCEI)
Yasuhide Takeuchi (HALF H・P STUDIO)
Kiyohide Ura


DIRECTOR
George Yuno (Sugar&Rockets)
Yukio Umematsu (G-Artists)


PRODUCER
Tetsuji Yamamoto (Sugar&Rockets)


EXECUTIVE PRODUCER
Akira Sato (SCEI)


DEVELOPED BY
G-Artists Inc.


PRODUCED BY
Sugar&Rockets Inc.


Sony Computer Entertainment Inc.
Presents


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1998 Sony Computer Entertainment / Yohsuke Tamori