Prisoner
プリズナー

1999.11.11 Mainichi Communications


PRISONER STAFF

PRODUCE
TOMOHISA OGAWA

DIRECTION . CHARACTER DESIGN
TAKASHI KINOSHITA

SCENARIO SUPERVISE
SHOJIRO ENDO

PROGRAM
SEIJI KONDO
YOSHIMASA HIRABAYASHI
YOSHITAKA TOKUNO

GRAPHIC
HIROYUKI HARA
ZENTA TOMOTAKE

SOUND
NOBUKO MIYAUCHI

ASSISTANT PRODUCE
TETSURO ODA

SALES
TSUNEKI HAYASHI
TAKASHI FUJITA

PUBLICITY
KOICHIRO IKEDA

DEVELOPMENT
FEYCRAFT

MYCOM
MAINICHI COMMUNICATIONS

THE END


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1999 Mainichi Communications / Feycraft