Puzzle Bobble 2
パズルボブル2

1996.03.29 Taito


PS PUZZLE BOBBLE 2 STAFF


GAME DESIGN
SEIICHI NAKAKUKI

PROGRAM
TAKAFUMI FUJIMOTO (TEAM SHINSEN)
KATSUYUKI FUJITA (TEAM SHINSEN)

CHARACTER EDITOR
KENICHI MORITA (TEAM SHINSEN)

SOUND
NAKAYAMA JOUTOHEI (ZUNTATA)
KARU (ZUNTATA)
YASUKO (ZUNTATA)
SYU (ZUNTATA)

CHARACTER DESIGN
BAWBAW
KO-JI TERADA
KAT
MIWA KAMIYA
MASAMI KIKUCHI

MANUAL DESIGN
TOSHIKI SAKAI

SPECIAL THANKS
KEISHI ITOH
MIDORI TOKUTOMI
RYOSUKE HAYASE
SATORU TANABE
MANABU SHIRATO
SHINJI NAKADA
HIROSHI KYOKU
KAZUHIRO OHHARA
MAKOTO OSAKA
KEN SON
TAKAAKI FURUKAWA
F.MARI
MELTYCAT!
HARUMI.K
TSUYOSHI FUKUDA
YOICHI SATO
YUICHI KANNO
TAKASHI NAGAO
KEI SHIMIZU
TAKESHI SASAKI

YUJI KOGA

DIRECTOR
YOSHIO IMAMURA

ASSISTANT DIRECTOR
TAKAFUMI FUJIMOTO (TEAM SHINSEN)

PRODUCER
TOMOHIRO NISHIKADO

EXECUTIVE PRODUCER
SEIZO MATSUTAKA


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1996 Taito