Queens Road
クイーンズロード

1997.03.20 Angel


QUEENS ROAD STAFF


PROGRAMMER:
KOKUMEI
MOTOHARU TERASAKI (TNS)
TORU FUNAKURA (TNS)


EVENT PLANNER:
TAKUMA KIUCHI
INDIAN "TOHOHO" JOE


DESIGNER:
MOTOKI KAWASAKI
KAZUYA YUKINO (TNS)
NOBUYUKI OHARA (TNS)DIRECTOR:
SEIJI OKUDA


ANIMATION DIRECTOR:
KONOMI SAKURAI
AKIHIRO KANAYAMA


KEY ANIMATOR:
KONOMI SAKURAI
AKIHIRO KANAYAMA
KAZUO IIMURA
JUNICHI NAGANO
TAKEO SATOU
MIYUKI SHIMABUKURO


ANIMATION:
KEIKO HAGIMORI
SAORI TOMIA
JUNKO NAKADA
NORIKO NISHIMIYA
SHINDOU PRO
HEEWON PRODUCTION


COLOR DESIGN:
NATUKO TAKIO

PAINTER:
ITUMI HASEGAWA
HITOMI YAMAZAKI
YUKIKO TOIDA


ART DIRECTOR:
CHIKARA NISHIKURA

BACK-GROUND:
MASATOSHI MUTOU
STUDIO JAC
E-CHO FILMS


FILM DIRECTOR:
KAZUSHI TORIGOE

CAMERA:
AKIO KANAZAWA
NATUKO MORI
HARUHIKO TUMURA
KEIJI KITTAKA
KUNIHIRO UTIYAMA
SAORI KIBE
MAKOTO URUNO
YASUNAO KONDOU
TRANSART.CO


FILM EDITOR:
FALCON


VIDEO EDITOR:
TOVIC


MA STUDIO:
SWARA SOUND SYSTEM


ANIMATION PRODUCER:
MASAYOSHI OZAKI


ASSISTANT PRODUCER:
NORIKO NISHIMIYA


ANIMATION STUDIO:
STUDIO SIGNAD DESIGNING:
LAY-UP
SHINGO YAMADA
FUMIO HIRATSUKA
NAOTO YOSHIKAWA
TETSUYA ODAKA
YASUSHI OHTSUKA
JUN OJIMA
MICHIKO TAKAHASHI
ATUSHI MORIKAWA


BASE SCENARIO WRITER:
TAKASHI IKEGAYA
(PASSION PLAY)


SOUND:
MASASHI OGATA
(INNER BRAIN)


CHARACTER DESIGN:
TAKASHI AKAISHIZAWA


UNIT DESIGN:
KENJI NOGUCHI
(CRAFTMAN)


SPECIAL THANKS TO:
YUKIO WATANABE
YASUYUKI WADA
MIKIYO ANDOU (TNS)
KENNOSUKE SUEMURA
YOKO INOUE
KEIICHI MUKASA
OKA"P"
MOCHIO
MASAMI SUMIYA


PUBLISHER:
TAKAHIRO SASANOI


PRODUCER:
MAKOTO FUJITA


EXECTIVE PRODUCER:
MASAYUKI SATOHDIRECTOR:
SYUICHI MIYAZAWAPRESENTED BY ANGEL 1997THANKS FOR PLAYING!!


Credits from the Japan PS1 release.
Image Source
© 1997 Angel